Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

Pod kišobranom Ujedinjenog foruma asocijacije za odevnu industriju (JAAF), proizvođači odeće i tkanina u odevnoj industriji Šri Lanke koji žele da pokažu svoju posvećenost etičkim radnim uslovima mogu da primene sertifikat Garments without Guilt.

Inicijativa pruža sertifikovanim kompanijama pravo da promovišu sebe kao odgovorne firme i uvere međunarodne kupce u radne uslove u zemlji. To omogućava da JAAF pokaže društvenu odgovornost svojih članova, čime se poboljšava javno shvatanje delatnosti i pruža uverenje kupcima.

Povelja obuhvata zahteve koji moraju da se primene u fabrikama:

 • Zabranjen rad dece
 • Zabranjen prinudni rad
 • Zabranjena diskriminacija
 • Zabranjene izrabljivačke prakse
  • Ograničavanje radnog vremena u okviru onog propisanog zakonom
  • Radnicima se garantuje pravo na slobodu udruživanja
  • Radnici moraju da prime sve neophodne zakonske isplate i beneficije
  • Osiguravanje da su radna mesta bezbedna, sa posebnim zahtevom za upravljanje ovim problemima
 • Odgovorne ekološke prakse

Sertifikacija se dobija putem kontrole od strane nezavisne kompanije treće strane koju je imenovao JAAF, SGS Lanka. Da bi ostvarile usaglašenost, kompanije moraju da primenjuju sisteme za upravljanje ključnim zahtevima Povelje i da osiguravaju održavanje tačnosti evidencija. Podnosioci molbe takođe moraju da sprovode interne provere i da imenuju internog izvršnog rukovodioca odgovornog za usaglašenost.

Po završetku, vašu proveru dostavljamo JAAF-u da izvrše svoju procenu. Nakon provere biće vam izdati JAAF sertifikat ili obaveštenje o korektivnim merama koje treba primeniti. Po uspešno završenoj primeni korektivnih mera mogući su ponovna provera i izdavanje sertifikata.

Trgovci na malo i kupci koji žele da obezbede nabavku etički proizvedene odeće biće u to uvereni sertifikatom Garments without Guilt. Saznajte kako SGS može da vam pomogne da dobijete sertifikat, ili uspostavite svoj program saradnje za osiguranje kvaliteta.