Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

Kao akreditovani nadzornik za odgovornu ovlašćenu proizvodnju u celom svetu (WRAP) sa više od 10 godina iskustva, SGS je idealan izbor da vam pomogne u izvođenju WRAP provera. Ovime će se potvrditi vaša usaglašenost sa WRAP principima o zakonskoj, ljudskoj i etičkoj proizvodnji.

WRAP je nezavisna, neprofitna korporacija posvećena promociji i potvrđivanju zakonske, ljudske i etičke proizvodnje širom sveta.

Ustanovljen 2000. godine, WRAP je svetski najveći program za sertifikaciju rada i životne sredine za proizvodnju i obradu robe široke potrošnje koja zahteva intezivan rad. WRAP podržava 25 međunarodnih trgovačkih udruženja, uključujući International Apparel Federation, koja predstavlja 36 državnih udruženja i preko 150.000 pojedinačnih kompanija.

WRAP principi obuhvataju osnovne standarde koji se odnose na radne prakse, fabričke uslove i usaglašenost sa životnom sredinom i carinom. Oni se sastoje od 12 elemenata:

 • Usaglašenost sa zakonima i propisima o radnom mestu
 • Zabrana prinudnog rada
 • Zabranu rada dece
 • Zabrana rada dece
 • Naknada i benefiti
 • Radno vreme
 • Sloboda udruživanja i kolektivno pregovaranje
 • Zdravlje i bezbednost
 • Zabrana diskriminacije
 • Životna sredina
 • Carinska usaglašenost
 • Bezbednost

Postupak WRAP sertifikacije

Sertifikat se može dodeliti na šest meseci ili na jednu do dve godine, u zavisnosti od konačnih rezultata provere i vremenskog trajanja tokom koga je ustanova sa uspehom opravdavala svoj sertifikat.

Korak 1 Primena: Proizvođač se prvo obraća WRAP-u sa zahtevom za proveru i šalje popunjen obrazac prijave i naknadu da bi se pokrenuo postupak sertifikacije.
Korak 2 Samoprocena: Ustanova mora da prihvati generalno prihvaćene međunarodne standarde o radnom mestu, lokalne zakone i propise o radnom mestu u skladu sa procedurama opisanim u WRAP knjižici i pružite dokaz da su bili primenjeni najmanje 45 dana (ne manje od 90 dana za nove podnosioce zahteva).
Korak 3 Nadzor: Onda ustanova donosi odluku i obraća se WRAP ovlašćenoj firmi za proveravanje kako bi bila proverena. Izveštaj i preporuke se šalju ustanovi i WRAP-u.
Korak 4 Procena: WRAP osoblje može da obavesti ustanovu da treba da ispravi određene procedure i da je potrebno da nadzornik izvrši dodatnu kontrolu i podnese izveštaj ili može da predloži sertifikacionom odboru da je fabrika sertifikovana.
Korak 5 Sertifikacija: Sertifikacioni odbor ispituje preporuke osoblja, uključujući izveštaj nadzornika, i glasa da li će se dodeliti ili povući sertifikat.

SGS ima WRAP akreditovane proveravače u zemljama sa glavnim izvorima ii mi možemo da obezbedimo konzistentan nadzor i izveštavanje kako bismo potkrepili preporuke za sertifikaciju. Sa više od 10 godina iskustva u WRAP proverama, možemo vas voditi kroz postupak istovremeno osiguravajući održavanje profesionalnih standarda provere.

Saznajte kako WRAP proveravanje preko SGS-a može pomoći vama i vašim dobavljačima da održite usaglašenost sa etičkim trgovačkim zahtevima.