Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

ISO 26000 obuka za usvajanje od strane SGS-a pruža okvir u razvoju sistema društvene odgovornosti.

Cilj standarda ISO 26000 je da se promoviše održivi razvoj kroz usvajanje društveno odgovornog ponašanja koje je integrisano u celoj organizaciji.

Nakon završetka obuke ćete moći da:

  • prepoznate i objasnite koristi od usvajanja ISO 26000,
  • identifikujete i odredite prioritete suštinskih tema društvene odgovornosti,
  • identifikujete i obuhvatite relevantne zainteresovane strane,
  • koristite postojeće sisteme za obezbeđivanje usmeravanja suštinskih tema,
  • identifikujete neusaglašenosti sa zahtevima za stručnost i interne obuke,
  • postavite odgovarajuće ciljeve poboljšanja.

Obuka je zasnovana na materijalima studija slučajeva i praktičnom vežbanju.

Obuka se može produžiti za jedan dan da bi se uključila temeljna obuka i procena i ocena performansi organizacije u vezi sa ISO 26000. Ili, učesnici takođe mogu da kombinuju ovu obuku sa jednodnevnom obukom o upoznavanju sa ISO 26000 i dvodnevnom obukom za proveravača, u sklopu petodnevne modularne obuke.

Obratite pažnju: Potrebno je da već imate osnovnu svest o standardu ISO 26000, ekvivalentno pohađanju SGS -ove obuke o upoznavanju sa ISO 26000.

Kontaktirajte SGS odmah da biste saznali više o našoj obuci za usvajanje standarda ISO 26000.