Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

Povećajte obim posla, kao i broj događaja i talentovanih ljudi u svojoj organizaciji pomoću sertifikacije za ISO 20121 standard za upravljanje održivim događajima.

SGS može da poboljša učinak zaštite životne sredine vaše organizacije, mesta za održavanje događaja ili događaja i ukaže na vaše napore ka promovisanju sistema upravljanja održivošću. Naše ocenjivanje prema ISO 20121 standardu pomaže vašoj organizaciji da poboljša održivost događaja smanjenjem uticaja na životnu sredinu.

Događaji utiču na životnu sredinu i ekonomiju na nekoliko nivoa, uključujući potrošnju vode, proizvodnju čvrstog otpada i potrošnju energije, odnosno uticaje na biološku raznovrsnost, zaposlenost i izbor dobavljača. ISO 20121 standard za sistem upravljanja održivošću omogućava vašoj organizaciji da određuje i ostvaruje realne ciljeve, kao i da uvodi politike i procedure za primenu primera najbolje prakse.

Možemo da vam ponudimo kompletan izbor usluga ocenjivanja i provera u vezi sa sertifikacijom za ISO 20121. Obrazujte i informišite svoj tim pomoću SGS obuka i radionica o procesima provera i implementacije. Kada budete spremni, možemo da sprovedemo relevantno ocenjivanje i sertifikacione provere.

Lanac nabavke vaše organizacije ili događaja je podjednako važan za sistem upravljanja održivošću. Možemo da sprovedemo provere preko druge strane radi praćenja vašeg lanca nabavke, u celom svetu.

Ovaj standard je primenljiv u svim prilikama – od lokalnog sajma zanata do velikog događaja – i važi za vlasnike, organizatore i dobavljače događaja. Pokažite koliko brinete o održivosti i sklopite ugovor sa SGS-om o ocenjivanju i proveri za sertifikaciju za ISO 20121 standard za upravljanje događajima.