Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

SGS nudi opseg terenskih usluga i usluga uzimanja uzoraka, kako bismo obezbedili vašu usaglašenost sa propisima za zaštitu životne sredine i doprineli bezbednosti i produktivnosti vašeg terena.

Na Vašem radnom mestu se mogu pojaviti buka i vibracione emisije koje zagađuju životnu sredinu. Naša služba za obradu uzoraka terena će se pobrinuti da radite na čistom, sigurnom i održivom mestu i pružiće dokaze o Vašoj usaglašenosti sa odredbama za umanjenje buke i vibracionih emisija.

Kontaktirajte naše ovlašćene timove od poverenja još danas za više informacija.