Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

Ova obuka učesnicima pruža alatke za procenu i izveštaje u vezi sa usklađenošću sistema upravljanja kontinuitetom poslovanja (BCMS).

Omogućavamo vam i da uspešno primenjujete procese sistema BCMS na osnovu standarda ISO 22301 i da ih stalno poboljšavate.

Obuka je osmišljena kao pomoć prilikom zaštite organizacije od potencijalnog negativnog uticaja na poslovanje u slučaju prekida. Pomažemo vam da identifikujete i kontrolišete rizike od neuspešnog poslovanja i kako da se uspešno uhvatite u koštac sa njima.

Nakon završetka obuke ćete moći da:

  • opišete svrhu sistema BCMS, uključujući načela, procese i tehnike koji se koriste za upravljanje sistemom BCM i njegovu procenu;
  • objasnite svrhu i sadržaj standarda ISO 22301; 
  • protumačite zahteve standarda ISO 22301 u kontekstu provere sistema BCMS;
  • opišete odgovornosti internog proveravača i ulogu internih provera u održavanju i poboljšavanju sistema BCMS u skladu sa standardima ISO 22301 i ISO 9001;
  • planirate i pripremate se za internu proveru i prikupljate dokaze opservacijom, kroz razgovor i uzorkovanjem dokumenata i zapisa.

Obuka se sastoji od prezentacija, radionica i vežbi igranja uloga.

Napomena: Od vas se očekuje da imate predznanje o sistemima upravljanja kontinuitetom poslovanja i standardu ISO 22301 pre pohađanja kursa.

Uspešan završetak ove obuke i predznanje o sistemu BCMS deo su zahteva obuke za sertifikaciju za interne proveravače Međunarodnog registra sertifikovanih proveravača (IRCA).

Odmah se javite SGS-u da biste saznali više o SGS-ovom kursu za interne proveravače prema standardu ISO 22301.