Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

Ova obuka pruža okvir za primenu upravljanja kontinuitetom poslovanja (BCM). Obuka se zasniva na standardu za sisteme upravljanja kontinuitetom poslovanja ISO 22301.

Nakon završetka obuke ćete moći da:

  • objasnite svrhu sistema upravljanja kontinuitetom poslovanja (BCMS);
  • primenite korake BCM i BCMS;
  • razumete procese utvrđivanja, primene, rukovanja i praćenja, pregleda i poboljšanja sistema BCMS prema standardu ISO 22301;
  • opišete svrhu i sadržaj standarda ISO 22301; 
  • razumete svrhu i zahteve standarda ISO 22301 kao alatke za neprestano unapređenje sistema upravljanja kontinuitetom poslovanja;
  • iskoristite tehnike najbolje prakse u okviru standarda ISO 22301.

Ova obuka se zasniva na materijalima u vezi sa studijama slučajeva i praktičnim vežbama.

Odmah se javite SGS stručnjaku kako biste saznali više o našoj obuci za primenu standarda ISO 22301.