Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

Mi pomažemo organizacijama da osiguraju da one i njihovi partneri poseduju efikasne i ostvarive procese i sisteme koji su usaglašeni sa zahtevima zainteresovanih strana vezanih za kvalitet, zdravlje i bezbednost, upravljanje životnom sredinom, korporativnom društvenom odgovornošću i drugim oblastima održivog razvoja.

SGS-ove usluge održivosti – radimo sa vama na stvaranju odgovornije, uravnoteženije i održivije budućnosti.

Održivost je u današnje vreme jedna od najaktuelnijih tema. Sa izuzetnom medijskom pažnjom i velikim interesovanjem javnosti, pronalaženje načina za odgovoran rad postaje sve značajnije.

Ali održivost za nas nije novina. Decenijama pružamo rešenja i usluge u oblasti održivosti kompanijama i organizacijama širom planete. Kao rezultat toga, mi smo u savršenoj poziciji da vam pomognemo da bolje postupate prema životnoj sredini, da imate pozitivan uticaj na društvo i da postignete veću ekonomsku održivost. Možemo vam pomoći da:

  • postanete ekološki odgovorniji: mi pružamo sveobuhvatan spektar usluga ispitivanja, verifikacije, sertifikacije, konsultovanja i obuke. Na primer, možemo da verifikujemo vaše trgovanje CO2 emisijama. Možemo vam pružiti savet o upotrebi energije vetra, ispitati zemljište i vodu na zagađivače, proveriti kvalitet vazduha, proceniti zagađenje bukom, modelovati disperziju podzemnih voda i utvrditi da li je nivo vibracija prihvatljiv. Možemo proveriti i sertifikovati vaše sisteme upravljanja životnom sredinom i obučiti vaše osoblje da ih primenjuju i izveštavaju o njima;
  • Obezbeđivanje održivih kapaciteta i proizvodnje: nudimo veliki broj usluga, uključujući upravljanje lokacijom, dizajn “zelenih” procesa, procenu uticaja životne sredine Vaših dobavljača i sveobuhvatan skup alata za upravljanje rizicima unutar vaših lanca snabdevanja;
  • razvijete bolje radno i društveno okruženje: naše usluge provere, izveštavanja i podrške vam mogu pomoći u svemu, od upravljanja lancem snabdevanja i društvene odgovornosti do sledljivosti i obuke.

Kao vodeća svetska kompanija za ispitivanje, kontrolisanje, sertifikaciju i verifikaciju, nudimo vam iskustvo, stručnost i globalni domet bez premca. Kontaktirajte nas još danas da biste saznali kako naš sveobuhvatni spektar usluga može da vam pomogne, bez obzira koji su vaši konkretni interesi po pitanju održivosti.