Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

Kako možete da osigurate doslednu, uspešnu, visokovalitetnu obuku kako bi osoblju pružili ažurne veštine potrebne vašoj organizaciji, bez obzira na lokaciju?

Kvalitet vaše obuke je ključ svega. Omogućava vam da ostanete u toku sa najnovijim praksama u delatnosti, da budete obavešteni o tehničkim standardima koji se stalno menjaju i da ostanete usaglašeni sa trenutnim pravnim i normativnim obavezama. Obezbeđuje vam veštine i znanje za transformisanje vaših ljudi i poslovanja.

Međutim, održavanje istog nivoa učenja širom organizacije može biti složeno, pogotovo kada imate posla sa pružaocima obuke . Zbog toga morate da osigurate da celokupno osoblje, na lokalnom i globalnom nivou, dobije doslednu , efikasnu i visokokvalitetnu obuku – bez obzira na njihovu lokaciju.

Transformisanje ljudi i poslovanja pomoću SGS akademije: centri izvrsnosti širom sveta radi ispunjavanja vaših potreba za globalnom i lokalnom obukom

Kao globalni lider u profesionalnoj obuci, nudimo vam ono najbolje u obuci o profesionalnom razvoju i prilagođenim rešenjima obuke. Naši nenadmašni iskustvo i stručnost u kombinaciji sa jedinstvenim globalnim dosegom vam osiguravaju korist od dosledne obuke i razvoja na svakom nivou vaše organizacije - bilo gde na svetu.

Uz dokazane rezultate u držanju javnih, onlajn i kurseva unutar firme, najveće kompanije na svetu i vladine organizacije su nam poverile obuku njihovih stručnjaka. Možete i vi to da uradite.

Naši kursevi pokrivaju sve od bezbednosti do kvaliteta, od usaglašenosti do održivosti, od zaštite brenda do upravljanja rizikom. Koja god bila vaša delatnost, koja god bila tema, mi vam možemo pomoći da:

  • ostanete u toku sa najnovijim najboljim praksama u delatnosti, tehničkim standardima i trenutnim očekivanjima pravne i normativne usaglašenosti;
  • steknete veštine i znanje koji su vam potrebni za dalji napredak;
  • saznate kako da upravljate i poboljšate uticaj životne sredine;
  • identifikujete, upravljate i smanjujete rizik ispunjavanjem pravnih obaveza vezanih za brigu, kao i onih vezano za zaštitu zdravlja i bezbednosti na radu;
  • razvijate i zadržavate talenat kroz programe za poboljšano upravljanje i razvoj liderstva;
  • razumete kako da poboljšate kvalitet i efikasnost sistema i standarda upravljanja;
  • povećate produktivnost, integritet i učinak kroz lanac snabdevanja;
  • izgradite odgovorniju i održiviju budućnost;
  • učite na način koji odgovara vašim potrebama, stilovima učenja i ciljeva sa lepezom fleksibilnih rešenja, uključujući javne kurseve, obuku u firmi, e-učenje i virtuelno učenje.

Obuka prilagođena vašim konkretnim zahtevima

Kada je u pitanju prilagođena obuka, možemo čak i da radimo sa vama kako bismo definisali vaše potrebe za obukom i izneli prilagođena rešenja za obuku koja će ispuniti vaše konkretne zahteve za učenjem. Sem toga, uz naše stručne trenere koji poseduju iskustvo u svojoj oblasti, naša obuka ide korak dalje od teorije, pružajući vam dragocene uvide iz stvarnog sveta.

Kontaktirajte nas još danas da bismo popričali o tome kako SGS akademija može da vam pomogne po pitanju potreba za obukom.

Zakažite obuku onlajn