Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

U SGS-u znamo da trgovinska aktivnost nosi ogroman finansijski rizik i da je procena tog rizika ključna za održavanje vašeg poslovanja na pravom putu. Ponudom usluga procene, kontrole i verifikacije kroz čitav lanac vrednosti i snabdevanja, kao i usluga kolateralnog upravljanja, pomažemo u smanjenju vaših rizika u trgovinskim poslovima koje finansirate, a takođe obezbeđujemo i da se pridržavate ugovornih specifikacija i lokalnih propisa.

Čime god da trgujete, naši stručni timovi mogu da vam pomognu - naša globalna mreža sektronih i tržišnih stručnjaka nalazi se u preko 150 zemalja, što nam daje jedinstveni uvid u lokalna tržišta, kulture i jezike. Izmerićemo finansijske rizike nepristrasno i profesionalno, kako bismo vam dali informacije koje su vam potrbne za donošenje strateških odluka. Kontaktirajte nas da saznate više.