Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

Naši stručni timovi i laboratorije za upravljanje rizikom rade širom sveta, pokrivajući širok spektar delatnosti. Mi identifikujemo i merimo specifične rizike i odlučujemo kako da upravljamo njima i ublažavamo ih u budućnosti.

SGS-ovo upravljanje rizikom – pomažemo vam da prepoznate i upravljate rizicima u vašim projektima, operacijama i svakodnevnim poslovnim aktivnostima.

Koja god da je vaša delatnost, morate osigurate bezbedno izvršavanje i održavanje vaših projekata, operacija i poslovnih aktivnosti, uključujući trgovinu.

Kao vodeći u svetu u pružanju usluga upravljanja rizikom, možemo vam pomoći da  svoje rizike na najmanju moguću meru. Naši stručnjaci za projekte i tehnički stručnjaci vam pružaju pomoć u svakoj fazi, za svaki sektor, bilo gde u svetu.

Nudimo vam više od 50 godina iskustva u upravljanju rizikom stečenim u svim delatnostima, pružajući rešenja za sve ekonomske sektore - od poljoprivrede do nauka o živim sistemima, od rudarstva do finansija. Naš sveobuhvatni spektar usluga upravljanja rizicima je potpuno usaglašen sa međunarodnim standardima upravljanja rizikom i obuhvata:

 • planiranje upravljanja rizikom;
 • identifikaciju rizika; 
 • kvantitativne i kvalitativne analize rizika;  
 • rukovanje rizikom;
 • upravljanje preostalim rizikom;
 • nezavisno istraživanje treće strane, provere, proučavanja tržišta, studije izvodljivosti i due diligence ocene;
 • nadzor Equator principa;
 • nadzor i upravljanje projektom;
 • preglede kvaliteta i količine proizvoda i tovara;
 • upravljanje kolateralom;
 • upravljanje rizikom u trgovini.

Možemo vam pomoći da:

 • uočite i upravljate prekomernim troškovima, zastojima, gubicima prihoda, zdravstvenim i bezbednosnim incidentima, propustima u kvalitetu, neusaglašenostima sa propisima, ugovornim sporovima, narušenim ugledom i nezadovoljstvom zainteresovanih strana u svakoj fazi vaših projekata, operacija i poslovnih aktivnosti;
 • postignete ciljeve u pogledu kvaliteta, bezbednosti, troškova, planiranja i učinka; 
 • poboljšate procene troškova upravljanjem realističnim i bitnim nepredviđenim troškovima; 
 • dostignete prepoznatljive ključne tačke plana i glavne indikatore učinka, uključujući i radne, zdravstvene, bezbednosne i ekološke ciljeve;
 • osigurate veću izvesnost finansijskih rezultata, ali i rezultata izvođenja; 
 • osigurate bezbednost vaših transakcija; 
 • osigurate da ste preduzeli sve korake za usaglašenost sa pravilima, propisima i najboljim praksama u delatnosti.

Kontaktirajte SGS već danas da biste saznali kako naše usluge upravljanja rizikom mogu da prepoznaju i upravljaju širokim spektrom rizika po vaše projekte, operacije i poslovne aktivnosti.