Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

SGS-ova naknadna provera - usluge procene, profilisanje i planiranje provere koje će vam pomoći da ubrzate vreme carinjenja i povećate carinski prihod.

Naša naknadna provera omogućava carinskim službenicima da nastave da verifikuju tačnost deklaracija uvoza kada roba prođe kroz carinu i stigne u prostorije uvoznika. Ona vam omogućava da ispitate knjige, zapise i poslovne sisteme uvoznika na licu mesta - što vam daje pristup detaljnijim informacijama i poboljšava kvalitet carinske procene.

Implementacija WTO dogovora o carinskoj proceni (ACV) u industrijskim nacijama je pokazala da je najbolje dopunjava naknadna provera. Iskustvo je pokazalo da provere povezane sa ACV-om mogu da dovedu do značajnog povećanja prihoda, time što mnogi elementi transakcione vrednosti (kao što su honorari, asistencije i odnosi) mogu da se otkriju u toku naknadne provere.

Prepuštanje obrade naknadnih provera SGS-u vam pruža dodatne pogodnosti naše stručnosti u upravljanju rizikom u raznim oblastima. Specijalizovani smo za profilisanje i planiranje provere kako bi pružili prioritet proverama beležaka uvoznika. Korišćenje SGS-a kao spoljnog saradnika takođe nadoknađuje sve privremene nedostatke u obuci carinika i u veštinama provere.    

Naši SGS stručnjaci za trgovinu poseduju visok nivo stručnosti u proceni, koji je potreban da se utvrdi status carine, honorara i drugih elemenata transakcije. Raspolaganje takvom stručnošću pomaže da osigurate kvalitet i integritet provere.

Naši SGS stručnjaci za trgovinu mogu da vam pomognu sa:

  • naknadnim proverama spoljnih saradnika (programi dizajnirani da ispune zahteve carinske administracije, uključujući razvoj ličnog tima za pregled i obuku carinskih službenika u pregledima za procenu.);
  • obukom pre implementacije - intenzivna obuka za službenike za procenu i podrška implementaciji sistema za naknadnu proveru;
  • ciljanjem informacija - možemo da vam stavimo na raspolaganje našu SGS bazu za upravljanje rizikom da bi pomogla carini sa profilisanjem rizika i planiranjem provere kako bi pružili prioritet proverama beležaka uvoznika.

Kontaktirajte nas da biste saznali više o službi za naknadnu proveru i kako možemo da vam pomognemo u poboljšanju vašeg vremena carinjenja i prikupljanju prihoda.