Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

SGS-ov e-procenjivač - usluga za carinsko procenjivanje koja vam omogućava da uočite potcenjene vrednosti na fakturama istovremeno ubrzavajući trgovinu.

Iskazivanje nerealno niskih vrednosti na deklaracijama usporava trgovinu, potencijalno nanoseći štetu vašoj privredi. Da biste osigurali da vaše carinsko poslovanje bude brže i efikasnije, potrebna vam je precizna kontrola nad celokupnim procesom. Zasnovano na novom integrisanom modelu procene, SGS-ov e-procenjivač je dinamički, automatizovani sistem koji u realnom vremenu analizira sve uvozne pošiljke, ističući deklaracije koje deluju sumnjivo, povećavajući kontrolu i ubrzavajući trgovinu.

Zašto izabrati SGS-ov e-procenjivač?

Da biste povećali kontrolu nad carinskim poslovanjem, e-procenjivač radi sledeće:

  • Pregleda svaku ulaznu pošiljku i proverava je u poređenju sa prethodno odobrenim evidencijama;
  • Odmah identifikuje pošiljke kod kojih postoji velika šansa prevare, tako da vaš carinski tim može efikasnije da usmeri svoje napore;
  • Obezbeđuje rešenje koje je prilagođeno vašim potrebama i koje odgovara vašim radnim praksama i preferencama;
  • Ispunjava sve zahteve prema STO sporazumima za procenu vrednosti i olakšavanje trgovine;

Pouzdana usluga za carinsko procenjivanje od strane vodećeg pružaoca usluga u svetu.

Kao vodeća organizacija za sertifikaciju, verifikaciju, kontrolisanje i ispitivanje, pružamo temeljno znanje u svim aspektima carinskog poslovanja širom sveta. Zbog naše globalne stručnosti i iskustva smo idealno pozicionirani da u potpunosti podržimo vaš carinski tim. Analiziranjem povratnih informacija i informacija o upravljanju iz sistema, osiguravamo maksimalnu efikasnost kako raste protok trgovine kroz vašu carinu.

SGS-ov e-procenjivač nudi sledeće:

  • Nadzor različitih cena;
  • redovno ažuriranje;
  • automatski pregled;
  • upozorenja;
  • informacije o upravljanju na zahtev;

opsežna obuka.

Obučavamo vaše ljude da brzo i efikasno primenjuju sistem e-procenjivača, pružajući neophodne veštine koje dodaju vrednost vašem carinskom timu. Gde god je to moguće, osiguravamo da sve može da uradi vaš tim, dajući vašoj privredi korist dodatne obuke i više kvalifikovanih radnih mesta.

Razgovarajte sa nama još danas da biste saznali više o tome kako naš sistem e-procenjivača može da vam pomogne da steknete veću kontrolu nad carinskim procesom.