Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

Osigurajte usklađeno upravljanje e-otpadom uz SGS Renovo™ – programom koji je odobrila vlada za kontrolu, upravljanje i odlaganje električnog i elektronskog otpada, kao i pneumatika u Obali Slonovače.

Sa tonama e-otpada koji se godišnje odlaže širom sveta, sve veća količina i složenost materijala iz e-otpada predstavljaju ozbiljne rizike po zdravlje životne sredine. Kako bismo vam pomogli da se izborite sa problemom e-otpada, razvili smo SGS Renovo u Obali Slonovače, samostalno finansirano, gotovo rešenje koje podržava i finansira sistem menadžmenta e-otpadom na nacionalnom nivou.

Vlada je izabrala nas da prikupljamo avansni ekološki porez za svu električni opremu (EEE) i pneumatike navedene u Dekretu 2017-217 u ime Republike Obale Slonovače. Takođe smo ovlašćeni za obavljanje fizičkog kontrolisanja i verifikacije u zemlji izvoza EEE i pneumatika deklarisanih kao korišćenih.

Zašto odabrati program SGS Renovo u Obali Slonovače?

Naše rešenje za upravljanje e-otpadom koje se sastoji od tri modula vam nudi:

  • Fizička kontrolisanja: obavljaju se u zemlji porekla kako bi se osiguralo da EEE deklarisana kao korišćena nije e-otpad i da nikakav e-otpad ne ulazi u odredišnu zemlju bez njene saglasnosti (u skladu sa Konvencijom iz Bazela);
  • Verifikaciju dokumentacije: obavlja se u zemlji porekla na deklarisanim otpadnim artiklima, prema Konvenciji iz Bazela za prekogranične pošiljke;
  • Prikupljanje ekološkog poreza: na svim uvezenim EEE i pneumaticima navedenim u Dekretu 2017-217, prenos sredstava vladi odredišne zemlje kako bi se osiguralo postojanje toka prihoda za finansiranje reciklažnog postrojenja;
  • Pomoć pri razvoju infrastrukture za upravljanje e-otpadom: u odredišnoj zemlji, dok smanjujemo rizike po zdravlje životne sredine i generišemo direktna i indirektna radna mesta.

SGS Renovo će pomoći da se osigura da korišćena EEE i pneumatici isporučeni Obali Slonovače nisu otpad. Sva EEE i pneumatici izvezeni u Obalu Slonovače će morati da budu registrovani na SGS-ovom portalu za izvoznike.

To će omogućiti izvoznicima da:

  • Naprave obrazac e-ekološke deklaracije: koji navodi svu opremu isporučenu određenom isporukom;
  • Budu usklađeni sa vladinim propisom: u vezi sa plaćanjem ekološkog poreza.

Možete da registrujete proizvode, platite ekološki porez i dobijete priznanicu za sertifikate na platformi SGS portal za izvoznike

SGS Renovo program – ovlašćen od strane vlade Obale Slonovače

Kao vodeća svetska kompanija za kontrolisanje, verifikaciju, ispitivanje i sertifikaciju, mi nudimo resurse, iskustvo i infrastrukturu za obavljanje dva zadatka koja su od ključne važnosti za delotvorno upravljanje otpadom.

Primena programa SGS Renovo naglašava posvećenost vlade Obale Slonovače da:

  • se pozabavi problemom prekograničnog kretanja otpadne električne i elektronske opreme (WEEE);
  • smanji rizike povezane sa dotrajalim (EoL) proizvodima koji utiču na zemljište, podzemne vode i lanac ishrane;
  • Doprinese globalnim naporima da se smanje negativni efekti e-otpada, u skladu sa međunarodnom posvećenošću Obale Slonovače zaštiti životne sredine tokom COP21.

Vlada Obale Slonovače deluje kroz Ministarstvo životne sredine i održivog razvoja (MEDD). Osiguraće potvrdu Carine Obale Slonovače o plaćanju ekološkog poreza i plaćanja naknade za registraciju za sve proizvode koji su predmet programa SGS Renovo. To će biti obavljeno pre puštanja proizvoda sa carinske kontrole.

Kontaktirajte nas još danas i saznajte više o SGS Renovo rešenju za upravljanje e-otpadom u Obali Slonovače.