Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

Osigurajte usklađeno upravljanje e-otpadom uz SGS Renovo™ – programom koji je odobrila vlada za kontrolu, upravljanje i odlaganje električnog i elektronskog otpada, kao i pneumatika u Gani.

Svake godine, širom sveta odlažu se tone e-otpada, a sve veća količina i složenost materijala e-otpada povezanih sa modernom ekonomijom predstavljaju ozbiljne rizike po zdravlje životne sredine.

Kako bismo vam pomogli da se izborite sa problemom e-otpada, razvili smo SGS Renovo u Gani, samostalno finansirano, gotovo rešenje koje podržava i finansira sistem menadžmenta e-otpadom na nacionalnom nivou.

Vlada je imenovala nas da prikupljamo avansni ekološki porez za svu električni opremu (EEE) i pneumatike navedene u Zakonu 917 u ime Republike Gane. Takođe smo ovlašćeni za sprovođenje fizičkog kontrolisanja i verifikacije u zemlji izvoza EEE i pneumatika deklarisanih kao korišćenih.

Zašto odabrati program SGS Renovo u Gani?

Naše rešenje za upravljanje e-otpadom koje se sastoji od tri modula vam nudi:

  • Fizičke provere: u zemlji porekla kako bi se osiguralo da korišćena EEE sa deklaracije nije e-otpad, kao i da nikakav e-otpad ne uđe u zemlju odredišta bez njene saglasnosti (u skladu sa Konvencijom iz Bazela);
  • Naplatu ekološkog poreza: na svim uvezenim EEE i pneumaticima navedenim u Zakonu 917, prenos sredstava vladi odredišne zemlje kako bi se osiguralo postojanje toka prihoda za finansiranje reciklažnog postrojenja;
  • Pomoć pri razvoju infrastrukture za upravljanje e-otpadom: u odredišnoj zemlji, što će smanjiti rizike po zdravlje životne sredine i generisati direktna i indirektna radna mesta.

SGS Renovo će pomoći da se osigura da korišćena EEE i pneumatici isporučeni Gani nisu otpad. Sva EEE i pneumatici izvezeni u Ganu i navedeni u Zakonu 917 će morati da budu registrovani na SGS-ovom portalu za izvoznike.

To će omogućiti izvoznicima da:

  • Naprave obrazac e-ekološke deklaracije: koji navodi svu opremu isporučenu određenom pošiljkom;
  • Budu usklađeni sa vladinim propisom: u vezi sa plaćanjem ekološkog poreza.

Možete da registrujete proizvode, platite ekoškočki porez i dobijete priznanicu za sertifikate na platformi SGS portal za izvoznike

SGS Renovo program – ovlašćen od strane vlade Gane

Kao vodeća svetska kompanija za kontrolisanje, verifikaciju, ispitivanje i sertifikaciju, mi nudimo resurse, iskustvo i infrastrukturu za obavljanje dva zadatka koja su od ključne važnosti za delotvorno upravljanje otpadom.

Primena programa SGS Renovo naglašava posvećenost vlade Gane da:

  • se pozabavi problemom prekograničnog kretanja otpadne električne i elektronske opreme (WEEE);
  • smanji rizike povezane sa dotrajalim (EoL) proizvodima koji utiču na zemljište, podzemne vode i lanac ishrane;
  • doprinese globalnim naporima da se smanje negativni efekti e-otpada, u skladu sa međunarodnom posvećenošću Gane zaštiti životne sredine tokom COP21.

Vlada Gane deluje kroz Ministarstvo životne sredine, nauke, tehnologije i inovacija (MESTI) i Agencije za zaštitu životne sredine (EPA). Osiguraće potvrdu Carine Gane o plaćanju ekološkog poreza za sve proizvode koji su predmet programa SGS Renovo. To će biti obavljeno pre puštanja proizvoda sa carinske kontrole.

Kontaktirajte nas još danas i saznajte više o SGS Renovo rešenju za upravljanje e-otpadom u Gani.