Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

Da bi potrošači imali poverenja u programe sprovođenja ograničenja brzine, od ključnog je značaja da vlasti mogu da dokažu da je tehnologija za sprovođenje tačna i pouzdana.

SGS-ova sertifikacija uređaja za merenje brzine daje vam priliku da vašu tehnologiju odobri nezavistan vodeći svetski pružalac usluga kontrolisanja i sertifikacije po nacionalnim standardima.

Naš proces sertifikacije oslanja se na niz metoda verifikacije kamere za merenje brzine:

  • Procena senzora: Ispitujemo da li senzori kamere vozila rade u okviru radnih parametara koje je odredio proizvođač.
  • Preciznost brzine: Da bi se povećalo poverenje u preciznost vaše tehnologije, snimci brzine vaših kamera se ispituju na našim nezavisnim uređajima za merenje brzine, koji su baždareni u skladu sa nacionalnim standardom.
  • Pouzdanost brzine: Ocenjujemo da li je kamera u mogućnosti da snimi brzinu velike količine saobraćaja.
  • Usluge baždarenja : Baždarimo vaše uređaje za merenje brzine kako bi garantovali doslednost na nacionalnom nivou.
  • Procena saobraćajnih signala: Možemo ispitati sistem semafora u uslovima različitih niza grešaka saobraćajnih signala, kao i u normalnim uslovima.
  • Odobrenje tipa: Dajemo pečat odobrenja za one uređaje koji su pogodni za upotrebu, tako što smo u proces odobrenja uključili i elektromagnetnu kompatibilnost, uticaj na životnu sredinu, interferenciju vozila i testiranje električne bezbednosti.
  • Pronalaženje grešaka: Možemo ispitati svaku prijavljenu nedoslednost u okviru vaših sistema kamera.

Naš cilj je da vašoj organizaciji damo nezavisno odobrenje kako bismo ojačali ugled i kredibilitet vašeg programa sprovođenja ograničenja brzine. Sigurni smo da to možemo da uradimo, jer je naša sopstvena reputacija izgrađena na više od jednog veka dugom iskustvu u pružanju usluga kontrolisanja, ispitivanja i sertifikacije klijentima koji imaju poverenja u naše sisteme i procese.