Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

Regulatorni i državni organi moraju da budu sigurni da taksi službe rade u skladu sa lokalnim zakonima.

U to spada i pravilno baždarenje taksimetara. Kao vodeća svetska kompanija na polju baždarenja i verifikacije, SGS ima kapacitete i mogućnosti da se postara da vaša taksi vozila naplaćuju tačne naknade.

Potpuno obučeni inspektori vrše testiranje policijskim uređajima, proveravajući baždarenje brzine, daljine i vremena. Možemo da uspostavimo jedno postrojenje za testiranje ili više njih za vas na bilo kojoj geografskoj lokaciji i da vam pružimo stručno osoblje koje će se postarati da se kontrolisanje i testovi vrše precizno i na vreme.

Sabrane informacije o taksimetrima mogu se uneti u jednu centralnu bazu podataka. Te informacije možete koristiti kako biste odgovorili na upite regulatornih organa i za usaglašenost odobrenih instalatora taksimetara zasnovanu na obaveštenosti. Potpuno usaglašen vozni park uverava regulatorne organe da će krajnji korisnik bezbedno i udobno putovati i da će mu biti naplaćena naknada koja je u skladu sa odobrenom tarifom.

Mi u SGS-u imamo značajno iskustvo i stručnost u testiranju vozača i vozila. Imate koristi od značajnih, centralizovanih kvalitatetnih informacija o vozačima i voznom parku, nivou usaglašenosti i mogućnosti analiziranja konkretnih trendova.