Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

Zahvaljujući opsežnom iskustvu u testiraju vozila i vozača, SGS ima idealnu mogućnost da vam pomogne u komunikaciji sa javnošću kada menjate ili uvodite programe kontrolisanja automobila ili testiranja vozača.

Ljudi različito reaguju na promene, ali što više informacija imaju o razlozima za promene i načinima na koje one utiču na njih, to je bolje. Zato nudimo uslugu informisanja i edukacije javnosti radi unapređenja svesti o bezbednosti na putevima.

Kampanja informisanja javnosti se obično sastoji od nekoliko uobičajenih medija: konkretnog veb sajta, štampe, plakata, radija, televizije, direktne pošte i informacija u našim centrima za kontrolisanje. Međutim, konkretni potencijalni mediji će zavisiti od toga šta je potrebno postići i kojoj se publici obraćamo. Kreativni elementi i poruke kampanje će pre otkrivanja javnosti biti testirani i, ukoliko je potrebno, podešeni. Ukoliko je potreban korporativni identitet i knjiga stilova, možemo da razvijemo i te elemente kampanje.

Imamo poseban tim za informisanje i edukaciju javnosti koji će tokom cele kampanje biti dostupan i odgovarati na pitanja javnosti. Takođe ćemo koordinirati sa relevantnim vlastima i izveštavati ih, pružajući kvantitativne i kvalitativne podatke.

Osnovni cilj komunikacije će biti edukacija i informisanje javnosti o važnosti bezbednih, čistih vozila i dobrog ponašanja u vožnji za bezbednost na putu – izveštavaćemo vas da biste znali tačno kako kampanja napreduje.