Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

Da li sva vaša vozila rade u okviru parametara lokalnog zakonodavstva? Saznajte preko usluge propisane inspekcije vozila koju vrši SGS

SGS ima široku paletu usluga kojima se utvrđuje da li javna i privatna vozila zadovoljavaju lokalne zakone i propise, od provere bezbednosti i ispitivanja izduvnih gasova vozila do baždarenja, kako bi se osiguralo da oprema za proveru radi precizno. Možemo obezbediti i stručnu obuku za vaše osoblje kako biste bili sigurni da se vaše procedure ispitivanja ispravno sprovode.

Jasno je da će bezbednija vozila na putu smanjiti broj nesreća, dok će smanjenje štetnih izduvnih gasova vozila smanjiti zagađivanje vazduha.

Kontrole vozila su osmišljene tako da potvrde usklađenost sa standardima bezbednosti, izduvnih gasova i udobnosti koje su izdala lokalna, nacionalna i međunarodna regulatorna tela. SGS je jedinstveno kvalifikovan da obavlja redovnu proveru opšteg stanja vozila u skladu sa zakonima koji su na snazi. SGS kontrole vozila obavljaju se savremenom opremom za ispitivanje i snimanje kojom upravljaju visoko kvafilikovani mašinski tehničari.

Na ovaj način možemo garantovati tačnost merenja, tako što ograničavamo ljudsku intervenciju i mogući izvor grešaka. Ovaj proces je uvek prilagođen zahtevima naručioca i zasniva se na priznatoj stručnosti SGS u oblasti propisane inspekcije vozila. Naše iskustvo i stručnost širom sveta čine nas idealnim nezavisnim partnerom u oblasti inspekcije vozila.

Kao vodeća svetska kompanija za ispitivanje, verifikaciju, kontrolisanje i sertifikaciju, pružamo neprevaziđenu tačnost, veoma iskusne stručnjake, najnovije metode ispitivanja i prisutnost širom sveta.

Javite nam se odmah da biste saznali više o našoj sveobuhvatnoj ponudi usluga propisane inspekcije vozila.