Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

Propisane kontrole koje proveravaju da li preduzeća ispunjavaju nacionalne standarde pak moraju biti podvrgnute svojoj kontroli kvaliteta i kontrolama garancije kvaliteta.

Prihvatajući da za ovakav izazov ne postoji univerzalno rešenje, SGS nudi fleksibilan program garancije kvaliteta za propisane kontrole, koji se može prilagoditi lokalnim potrebama.  

Kontrola kvaliteta

Ključna komponenta našeg kontrolisanja kontrola kvaliteta je procena osoblja koje vrši kontrolisanje, kako bi bilo sigurno da oni pružaju uslugu koja stalno ispunjava i zahteve klijenta i regulatorne zahteve. Takođe se trudimo da istaknemo sve trenutne ili potencijalne mane izvođenja propisane kontrole, tako da vaš kontrolni tim bude:

  • sposoban da odgovori na promene u radnim procesima klijenta kada do njih dođe;
  • dovoljno otporan da adaptira i razvije svoje veštine u skladu sa zakonskim promenama (npr. ukoliko se promene administrativne procedure).

Garancija kvaliteta

Naše kontrole garancije kvaliteta ističu načine na koje obuka može da poboljša proces kontrolisanja i mi pružamo programe obuke u vaše ime (bilo u kompaniji ili van nje) o pitanjima kao što su:

  • kriterijumi za kontrole;
  • ažuriranja IT sistema;
  • administrativni procesi.

Takođe izveštavamo o održavanju i baždarenju opreme, tako da možete biti sigurni da se veštine i znanje naših inspektora dopunjavaju preciznom i efikasnom tehnologijom za izvođenje.

Kontaktirajte SGS da biste saznali kako možemo da osmislimo i pružimo programe koji odgovaraju vašim potrebama za inspekcije. Naše osoblje je obučeno i ocenjeno prema istim visokim standardima kao i oni koje kontrolišemo, tako da možete biti sigurni da dobijate prvoklasnu uslugu.