Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

SGS nudi usluge upravljanja projektom homologacije kojima podržava razvoj novih koncepata i tehnologija i pomaže vam u procesu odobrenja tipa celog vozila.

Našim projektima homologacije u automobilskom sektoru utvrđujemo usklađenost sa tehničkim zahtevima vaših ciljanih tržišta. To je važno u slučaju pojave novih tehnologija u automobilskom sektoru, posebno u ranim fazama razvoja. Mi vam možemo pružiti najnovije informacije o aktuelnim trendovima, jer naši stručnjaci su članovi tela i odbora koji donose propise i/ili definišu zahteve koje nove tehnologije treba da ispune.

Mi vam možemo pružiti spektar usluga konsaltinga u vezi sa projektom homologacije tokom vašeg procesa razvoja, što obuhvata:

  • nove tehnologije i koncepte vozila;
  • e-mobilnost (kompletno električna i hibridna električna vozila);
  • pogone na vodonik;
  • pogone na gorivne ćelije;
  • pogone na gas - komprimovani prirodni gas (CNG), tečni naftni gas (LPG);
  • funkcionalnu, hemijsku i električnu bezbednost;
  • testove baterije;
  • elektromagnetsku kompatibilnost (EMC) i simulaciju životne sredine.

Saznajte kako SGS-ove usluge upravljanja projektom za homologaciju vozila mogu da vam pomognu da razvijete nove koncepte i proizvode, kao i da olakšate pristup ciljnim tržištima.