Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

SGS smanjuje rizike angažovanja saradnika tako što proverava mogućnost vaših dobavljača da ispuni ugovorne zahteve u pogledu kvaliteta, količine i isporuke.

Mi sprovodimo provere u ime organizacija kao što su Odgovorna ovlašećan proizvodnja u celom svetu (WRAP), i takođe garantujemo da će dobavljači poštovati vaše smernice korporativne društvene odgovornosti.

Da bismo vam pomogli da razumete mogućnost i uslove koji se odnose na fabrike dobavljača pre nego što donesete važne poslovne odluke, mi pružamo sledeće usluge:

Procena pravila ponašanja

Mi vršimo provere usaglašenosti društvene odgovornosti da bismo osigurali da vaši poslovni partneri poštuju posvećenost vaše kompanije prema korporativnoj društvenoj odgovornosti. Primena društvene odgovornosti obuhvata uspostavljanje i neprekidno ispunjavanje pravila ponašanja, ljudskih prava i etičkih zahteva. S obzirom da usaglašenost smanjuje rizik da nanesete društvenu i ekološku štetu, idealno rešenje je da vaš kompletan lanac snabdevanja bude usaglašen sa vašim programom(ima).

Da biste bili efikasni, vaš društveno odgovorni program(i) treba da karakteriše transparentnost, angažovanje sa zainteresovanim stranama i dugotrajni, sistematični pristup. Primena naših usluga nezavisnog proveravanja pomaže da se potvrdi transparentnost, ujedančenost i integritet. Sledeće organizacije su nas akreditovale da sprovedemo provere:

  • Aussenhandelsvereinigung des Deutschen Einzelhandels e.V. (AVE) – Udruženje za spoljnu trgovinu nemačkih trgovaca na malo
  • amfori BSCI: amfori BSCI je vodeći sistem za upravljanje lancem snabdevanja koji podržava kompanije u naporima da podstaknu društvenu usklađenosti i poboljšanja unutar fabrika i farmi u svojim globalnim lancima snabdevanja.
  • Inicijativa za etičku trgovinu (ETI) - udruženje globalnih brendova, trgovaca na malo, trgovački sindikata, organizacija za kampanje i dobrotvorna društva
  • Inicijativa za usklađenost i održivost (ICS) – funkcioniše prema uputstvu Francuskog saveza trgovaca na malo (FCD).
  • WRAP – nezavisna, neprofitna koorporacija

Procena kvaliteta fabrike

Ova usluga vam omogućava da proverite mogućnosti proizvođača da ispuni ugovorne uslove u pogledu bezbednosti, kvaliteta, učinka, kvaliteta i isporuke. Mi možemo da prilagodimo ove procene prema vašim određenim zahtevima, pomažući vam da ojačate i zaštite vaš brend tako što će se garantovati kvalitet u svakoj fazi lanca snabdevanja.

Obratite se SGS-u sada da saznate kako vam možemo pomoći da smanjite rizike angažovanja saradnika i proširite programe korporativne društvene odgovornosti u celom lancu vrednosti.