Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

Ako mere za energetsku efikasnost treba da pruže značajni doprinos za održivost životne sredine, merenje i verifikacija realnih ušteda energije biće neophodni kako bi se pokazao njihov kratkoročni i dugoročni uticaj.

SGS je predvodnik u primeni energetske efikasnosti u mnogim delatnostima, i uveo je službu merenja i verifikacije ušteda energije (M i V) kako bi ispunio tu svrhu.

Naša M i V služba prihvata međunarodni protokol za merenje i verifikaciju učinkovitosti (IPMVP) kao osnova, koji je postao međunarodno prihvaćen standard u vezi utvrđivanja rezultata uštede energije. Naši stručnjaci za energetsku efikasnost koriste ovu metodu kao deo šireg programa za merenje i verifikaciju energetske efikasnosti koji obuhvata:

 • prikupljanje referentne baze podataka;
 • uspostavljanje osnovnog nivoa;
 • razvoj M i V plana;
 • sprovođenje naknadnih podešavanja M i V;
 • nadgledanje i podešavanje energetskih ušteda;
 • izdavanje M i V izveštaja;
 • nadgledanje dugotrajnih ušteta energije.

Pored toga što doprinose međunarodnim pokušajima da smanje uticaj delatnosti na životnu sredinu, naša M i V služba će prikupiti organizacije iz različitih sektora, pružajući istaknute prednosti:

 • Firme će imati pristup podacima o efikasnosti njihovih programa energetske štednje kako bi poboljšale budući menadžment energijom i poslovne odluke.
 • Kompanije za energetske usluge (ESCO) imaće delimični i nezavisni dokaz kao osnovu za deljenje zarade sa korisnicima
 • Finansijke institucije će moći da koriste M i V da procene rizik u paketima za zeleno finansiranje
 • Vlade će imati pouzdaniju i obimniju bazu podataka za kreiranje politike menadžmenta energijom

Potrudite se da vaša organizacija bude jedna od najvažnijih inovatora u korporativnoj energetskoj efikasnosti, a u isto vreme iskoristite poslovne prednosti koje pruža služba za merenje i verifikaciju uštedu energije iz SGS-a.