Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

Ova obuka pruža profesionalcima za kontinuitet poslovanja potrebne veštine za obavljanje provera preko prvog, drugog i trećeg lica za sisteme upravljanja kontinuitetom poslovanja (BCMS) u skladu sa zahtevima standarda ISO 22301.

Nakon završetka obuke ćete moći da:

  • opišete svrhu sistema BCMS, uključujući načela, procese i tehnike koji se koriste za upravljanje sistemom BCM i njegovu procenu;
  • objasnite svrhu i sadržaj standarda ISO 22301; 
  • objasnite da je uloga proveravača sistema BCMS da planira, sprovodi, izveštava i prati proveru sistema BCMS u skladu sa standardom ISO 19011;
  • imate temeljno znanje o procesu provere i sertifikacije prema standardu ISO 22301;
  • steknete veštine i znanje potrebne za planiranje, sprovođenje, izveštavanje i praćenje provera preko treće strane u skladu sa zahtevima standarda ISO 22301 i ISO 19011;
  • protumačite zahteve standarda ISO 22301 u kontekstu provere sistema BCMS.

Ova obuka je predviđena za one koji imaju opšte predznanje o upravljanju kontinuitetom poslovanja i osnovno znanje o zahtevima standarda ISO 22301.

Ovu obuku je sertifikovao Međunarodni registar sertifikovanih proveravača (IRCA).

Odmah se javite SGS-u da biste saznali kako SGS obuka za glavne proveravače prema standardu ISO 22301 može da pomogne vama i vašoj organizaciji.