Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

Ovaj kurs je osmišljen tako da učesnicima pruži veštine i znanje potrebne za procenu i izveštavanje o usklađenosti i uspešnoj primeni sistema upravljanja informacionom bezbednošću kako bi se organizacije zaštitile od rizika.

One organizacije koje ne primenjuju dosledne i sveobuhvatne strategije upravljanja informacionom bezbednošću, ostaju nezaštićene.

Svrha obuke za internog proveravača prema standardu ISO/IEC 27001 je da vam pruži veštine potrebne za obavljanje internih provera sistema upravljanja informacionom bezbednošću organizacije i da doprinese njihovim stalnim poboljšavanjima. Obuka vam pomaže da identifikujete i kontrolišete pretnje sa kojima se organizacija suočava zbog grešaka u kontroli informacione bezbednosti i da uspešno primenjujete mere za otklanjanje tih rizika.

Nakon završetka obuke ćete moći da:

  • opišete odgovornosti internog proveravača i ulogu interne provere u održavanju i poboljšavanju sistema upravljanja informacionom bezbednošću u skladu sa standardima ISO/IEC 27001 i ISO 19011;
  • opišete zahteve standarda ISO/IEC 27001 koji se odnose na ciklus planiraj-uradi-proveri-deluj (PDCA);
  • objasnite svrhu i strukturu standarda ISO/IEC 27001;
  • planirate i pripremate se za internu proveru, prikupljate dokaze opservacijom, putem razgovora i uzorkovanjem dokumenata i zapisa;
  • napišete činjenične izveštaje o proveri, koji poboljšavaju uspešnost sistema upravljanja informacionom bezbednošću;
  • predlažete načine za potvrdu uspešnosti korektivnih mera.

Obuka se sastoji od prezentacija, radionica i vežbi igranja uloga.

Napomena: Pre pohađanja kursa, od učesnika se očekuje da imaju predznanje o sistemima upravljanja informacionom bezbednošću i standardu ISO/IEC 27001. Osnovno znanje se stiče na obuci o sistemima upravljanja informacionom bezbednošću.

Kontaktirajte SGS odmah da biste saznali više o SGS-ovoj obuci za internog proveravača prema standardu ISO/IEC 27001.