Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

Cilj ove obuke je da učesnike upozna sa svrhom i zahtevima standarda ISO/IEC 27001 koji se odnose na sisteme upravljanja informacionom bezbednošću kao sredstvom za poboljšanje poslovanja.

Usaglašenost sistema upravljanja informacionom bezbednošću i tih zahteva omogućava organizacijama da ispitaju i kontrolišu rizike, pretnje i slabosti informacione bezbednosti.

Obuka je uvod za one koji se bave razvojem, primenom i upravljanjem sistemima upravljanja informacionom bezbednošću na osnovu standarda ISO/IEC 27001. Ako planirate da završite druge obuke za sisteme upravljanja informacionom bezbednošću, kao što su obuka za internog proveravača ili obuka za vodećeg proveravača, tokom ove obuke ćete steći znanja o standardu ISO/IEC 27001 na koja ćete nadograđivati veštine proveravanja.

Obuka se sastoji od prezentacija i vežbi u okviru radionica.

Kontaktirajte odmah SGS da biste saznali više o SGS-ovoj obuci o standardu ISO/IEC 27001.