Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

ServiCert vam omogućava da unapredite standarde u isporuci proizvoda ili pružanju usluga, zaštitite snagu brenda i povećate vrednost poslovanja uz pomoć mreže za pružanje usluga.

Doslednost i kvalitet definišu vaš brend. Ako angažujete SGS da nezavisno proceni način na koji pružate usluge, možete da pratite standarde i unapredite performanse organizacije.

Program ServiCert™ sadrži sledeće elemente:

  • obuku o vezi između pružanja usluga i zahteva kupaca;
  • obuku o sakupljanju zahteva kupaca i određivanju kriterijuma za pružanje usluga;
  • razvoj kriterijuma od strane klijenata i SGS overu tih kriterijuma;
  • SGS procene usaglašenosti sa kriterijumima za pružanje usluga (preko provera sistema, tajanstvene kupovine, posmatranja, razgovora, pregleda dokumentacije itd);
  • izveštavanje (o neusaglašenosti, prilikama za napredak itd) i izdavanje ServiCert sertifikata.

I vi možete da koristite SGS metodologiju ServiCert za određivanje, primenu i praćenje najvažnijih kriterijuma isporuke u skladu sa vašim poslovnim strategijama. Naše provere potvrđuju nivoe performansi vaše organizacije.

Ako vaša organizacija već ima sertifikaciju za ISO 9001, ServiCert može da posluži kao nadogradnja određivanjem čvrstog okvira za menadžment kvalitetom orijentisan ka rezultatima.

Ispunite očekivanja kupaca i unapredite performanse organizacije uz pomoć nezavisne SGS sertifikacije ServiCert.