Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

Ova obuka analizira svrhu i zahteve strategije menadžmenta poslovanjem Lean Six Sigma i kako to ima za cilj poboljšavanje ukupnog kvaliteta poslovnih operacija.

Lean Six Sigma je zasnovan na utvrđivanju metoda menadžmenta kvalitetom, uključujući statističke metode, koje stvaraju jedinstvenu infrastrukturu ljudi u okviru organizacije.

Nakon završetka ove obuke učesnici će biti sposobni da razumeju principe i metodologiju ovog pristupa poboljšavanju menadžmenta poslovanja. Ova obuka odgovara svakome ko želi da više sazna više o poboljšavanju poslovanja pomoću Lean Six Sigma i za učestvovanje nisu potrebna prethodna znanja.

Obuka se sastoji od predavanja i radionica za vežbu.

Kontaktirajte SGS još danas da biste saznali više o obuci SGS-a za upoznavanje sa Lean.