Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

Veoma rizične materije (SVHC) se mogu naći u mešavinama kao što su boje, mastila i lepkovi ili u robi kao što su igračke, nameštaj, tekstil i električni proizvodi.

Po REAH svi članovi lanca snabdevanja su u obavezi da obave određene radnje u vezi sa SVHC.

U SGS-u nudimo inovativna rešenja za upravljanje lancem snabdevanja i REACH SVHC ispitivanjem za potrošačke proizvode koja će vam obezbediti usaglašenost sa REACH propisima i poboljšati vaš unutrašnji poslovni proces.

Šta su materije koje predstavljaju veliki rizik (SVHC)?

Materije koje predstavljaju veliki rizik predstavljaju ozbiljnu opasnost po ljudsko zdravlje i životnu sredinu. SVHC su materije koje mogu da:

 • izazovu kancer (kancerogene);
 • prouzrokuju genetske mutacije (mutagene);
 • otrovne su za reprodukciju;
 • imaju druga štetna svojstva i ostaju u životnoj sredini dugo vremena (postojane);
 • vremenom se talože u životinjama (bioakumulativne);
 • materije sa sličnim rizikom (na primer, endokrini disruptori)

REACH ima za cilj da kontroliše korišćenje tih materija kroz ovlašćenja i ograničenja i obavezuje proizvođače i dobavljače da koriste bezbednije alternative ili tehnologije, u razumnom vremenskom roku.

Šta su vaše obaveze?

Članovi:
Ako ste dobavljač robe u EU i vaš proizvod sadrži materije velikog rizika > 0,1% v/v, morate proslediti te podatke duž lanca snabdevanja. Kao minimum, treba dodati naziv SVHC. Ako to zatraži korisnik morate ih snabdeti sa podacima o bezbednom korišćenju materija velikog rizika u roku od 45 dana.

Do juna 2011. godine, pored odgovornosti obaveštavanja, proizvođači robe u EU i uvoznici moraju da obaveste Evropsku hemijsku agenciju ako je ukupna količina materije velikog rizika u robi veća od 1 tone godišnje. Ovo može biti izazov za proizvođače koji uvoze veliki asortiman proizvoda iz različitih zemalja i od različitih dobavljača.

Sem toga, proizvođači moraju da obraćaju pažnju na sve veći broj materija velikog rizika koje se nalaze na listi za ovlašćenje Priloga XIV. Proizvođači koji ne poseduju ovlašćenje za upotrebu određene materije moraju pažljivo da prate najnovije datume primene i isteka kako bi bili usaglašeni sa zahtevima REACH o upotrebi dozvoljenih materija velikog rizika.

Mešavine za potrošače:
Ako ste dobavljač u EU mešavina za potrošače, možda ćete morati da obezbedite bezbednosni list ako mešavina sadrži materije velikog rizika ≥ 0,1% v v, na zahtev daljeg korisnika ili distributera. Ovaj uslov je dodat obavezi u skladu sa direktivom br. 1999/45/EC o opasnim preparatima i CLP propisom br. 1272/2008/EC.

SVHC ispitivanje:
SVHC je moguće uvesti za potrošačke proizvode bilo ciljano ili slučajno putem lanaca snabdevanja i proizvodnog procesa. Laboratorijsko ispitivanje pruža informacije o identifikaciji i koncentraciji SVHC materije da pomogne kompanijama da ispune svoje REACH SVHC obaveze.

Mi pružmo SVHC ispitivanje prema vašim potrebama:

 •  Na listi kandidata:
  • potpuno ispitivanje;
  • kontrola proizvoda zasnovana na riziku
 • na listi odobrenja (REACH Prilog XIV)
 • u registru namera;
 • potencijalna materija velikog rizika koja ispunjava zakonske zahteve, ali još nije uključena na listu kandidata.

Zbog čega SGS?

SGS nudi neuporedivu stručnost u REACH oblasti i konsultantske usluge u kombinaciji sa širokim iskustvom sa potrošačkim proizvodima i lancima snabdevanja. Naš REACH tim za specifičnu granu industrije posvećenih tehničkih stručnjaka pruža prilagođena rešenja za potrošačke proizvode, sa specijalistima za analizu opasnih materija, identifikaciju materija, upravljanje lancem snabdevanja i toksikologiju.

Saznajte zašto je SGS vaše prvo mesto gde ćete otići za globalna REACH rešenja.