Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

Svi potencijalni REACH registranti i nosioci podataka o materijama treba da obave proveru istovetnosti materije pre formiranja nove informacije na Forumu za razmenu informacija (SIEF).

U SGS-u imamo identifikaciju materije i usluge specijalista za SIEF koji mogu da odrede obim ispitivanja potreban za specifične materije i vode vas kroz proces, dok naši naučni stručnjaci vrše identifikaciono ispitivanje za vas u našem savremenom laboratorijskom objektu.

Od registranata se zahteva da dostave sledeće informacije da omoguće precizno poređenje svojstava materije:

  1. Naziv ili drugi identifikator za svaku materiju
  2. Podatak o molekularnoj i strukturnoj formuli svake materije
  3. Sastav svake materije

SGS ima najveću globanu mrežu stručnjaka i laboratorija koja može da vrši ispitivanje identifikacije. Nudimo rešenja prilagođena da vam pomognu da ispunite zahteve REACH iz naših strateški lociranih kancelarija, što nam omogućava blisku saradnju sa vašim snabdevačima širom sveta.

Saznajte kako vam identifikacija REACH materije i SIEF usluge od strane SGS-a mogu pomoći.