Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

Ukoliko dođe do vanrednog stanja u vezi sa opasnim materijama, možete da profitirate zahvaljujući našoj svetskoj mreži stručnjaka koja nudi usluge hitnog odziva neprestano tokom cele godine Saznajte više tako što ćete još danas pozvati naš tim za upravljanje ekološkom krizom.

Ukoliko vaša organizacija radi sa potencijalnim opasnim materijama, potreban vam je plan za reagovanje u slučaju nesreće kako biste imali mirnu savest i zaštitili svoju poslovnu reputaciju. Ovom planu treba ekonomičan, čist sistem komunikacije u vanrednim situacijama koji vam pomaže da se uskladite sa svim vodećim propisima. Treba da imate broj telefona za vanredne situacije na vašim listama o sigurnosti materijala (SDS) i etikatama na proizvodima za sve regione u kojima radite. 

Naš sistem komunikacije u vanrednim situacijama vas u potpunosti obaveštava o svakoj fazi akcije i intervencije. Mi vam nudimo globalni broj telefona za vanredne situacije kojim rukuju lokalni responderi, koji govore na više od 60 jezika. Naša služba za reagovanje u vanrednim situacijama je dostupna u svako doba, sedam dana u nedelji, tokom cele godine i odmah se odziva na vaš poziv. Usluge primate na svom lokalnom jeziku od strane SGS-ovih stručnjaka, obučenih u vašoj oblasti i upoznatih sa vašim SDS-om, kao i prevozom i rukovanjem opasnom robom.

Naši kanali za komunikaciju u vanrednim situacijama obuhvataju:

 • Momentalnu istragu na licu mesta i sveobuhvatno izveštavanje;
 • podršku našeg multidisciplinarnog tima u svako doba (interventni tim, laboratorijska služba, analiza, stručnjaci za otpad i životnu sredinu, kontrola izveštaja i podataka);
 • integrisanu, interventnu službu, povezanu sa stručnjacima za remedijaciju kako bi se neutralizovala bilo kakva zaraza;
 • sertifikate o nadgledanju za lokalne autoritete; 
 • povezivanje sa zvaničnicima za primenu lokalnog zakona i regulatornost;
 • neposredne analize uzoraka sa laboratorijskim rezultatima, pažljivo procenjenim od strane naših stručnjaka za životnu sredinu; 
 • upravljanje vašim SDS-om uz pristup internet podacima širom sveta;
 • tehničku pomoć prilikom povlačenja proizvoda sa tržišta;
 • planove za obnovu terena i upravljanje otpadom;
 • konačni izveštaj o temeljnoj intervenciji, presudan za vaš konačni obračun; 
 • pregled planova i postupaka za vanredne situacije i procenu "naučenih lekcija" iz incidenta.

Mi dežuramo zbog vas kako bismo umanjili uticaj nesrećnih slučajeva i kritičnih situacija povezanih sa opasnim materijama. Pozovite naš tim još danas kako biste došli do plana za vanredne situacije.