Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

Šta god da proizvodite, veoma je bitno da se pobrinete za bezbednost.

Vodjenje računa da su vaši proizvodi u skladu sa odredbama za bezbednost proizvoda i da ne sadrže nikakve opasne materije je osnovno za njihovo uvođenje u lanac snabdevanja ili na tržište. Trgovina često zavisi od dokaza usaglašenosti i bezbednosti proizvoda, neposedovanja pravog ispitivanja, verifikacije i sertifikacije na jednom mestu koje može da dovede do odlaganja, a u nekim slučajevima i do štete vaše donje granice.

Mi u SGS-u znamo da vam treba bezbednost proizvoda koju garantuje nezavisna, nepristrasna treća strana. Mi ćemo testirati vaš proizvod i vaše procese i koristićemo našu međunarodnu mrežu laboratorijskih pogona kako bi vam obezbedili potrebnu verifikaciju. Mi nudimo brzu, stručnu uslugu sa nivoom transparentnosti koja vas uverava da su vaši proizvodi u skladu sa postojećim pravilima i odredbama.

Naši specijalistički timovi za bezbednost su locirani svuda u svetu i poseduju iskustvo u svakoj grani industrije i svakom sektoru, tako da mogu da pruže uslugu kojoj sa sigurnošću možete da verujete da će vaš proizvod ispunjavati sve potrebne odredbe za bezbednost.