Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

Analiza i nadzor žive mogu da donesu značajne prednosti vašem poslovanju kroz poboljšan kvalitet proizvoda, smanjenu emisiju žive i efikasnu kontrolu korozije.

SGS pruža specijalističke usluge industriji nafte i gasa kako bismo pomogli u preciznom otkrivanju i analizi žive.

Opasnosti od žive u industriji nafte i gasa

Živa predstavlja veliku opasnost kada formira amalgame sa metalima, posebno sa aluminijumom, što može da dovede do stanja poznatog kao krtost uzrokovana tečnim metalom (LME), što samo po sebi može da dovede do nekoliko katastrofalnih kvarova u velikim postrojenjima. Živa može da ošteti varove na cevovodima, kriogenim komponentama, alumunijumskim izmenjivačima toplote i hidrogeneratorskim katalizatorima, kao i da samim svojim prisustvom predstavlja opasnost po životnu sredinu i zdravlje. Kvar na ovim komponentama može da dovede do zatvaranja postrojenja sa ozbiljnim ekonomskim implikacijama ili, u ekstremnim slučajevima, do nekontrolisanog neuspeha suzbijanja ili do potpunog kvara na postrojenju.

Interventno održavanje je uvek skupo i ekonomski štetno po rukovaoca postrojenja. SGS nudi usluge nadgledanja onima kod kojih postoji poseban rizik.

Sa komercijalne tačke gledišta, proizvodi sa višim nivoima žive smatraju se proizvodima lošijeg kvaliteta, diktiraju nižu cenu pa su čak i zabranjeni na određenim tržištima.

Prednosti otkrivanja i nadgledanja žive

Nadgledanje i smanjivanje prisustva žive donosi mnoge prednosti. Rizik po opremu je smanjen, pomažući da se poboljša vreme ‘obrade’ i ograničavajući rizik na prihvatljive nivoe. Niže koncentracije žive pomažu u održavanju ispravnosti sredstava i kvaliteta proizvoda, što smanjuje troškove održavanja. Detekcija prisustva žive ima i prednosti po zdravlje i bezbednost, smanjujući zdravstvene rizike na radu vašeg osoblja i smanjujući uticaj emisija na životnu sredinu.

Naše usluge otkrivanja žive su:

konsalting;

 • određivanje prisustva žive u uzorcima ugljovodonika;
 • obavljanje ispitivanja žive na lokaciji;
 • identifikacija prostora potencijalno zagađenih živom;
 • oblasti gubitka žive;
 • nadzor efikasnosti jedinica za uklanjanje žive (MRU-ovi);
 • optimizacija vremena obrade;
 • analiza svih tipova uzoraka iz životne sredine;
 • određivanje žive u proizvedenoj vodi;
 • RoHS analiza;
 • verifikacija i testiranje od strane treće strane;
 • dizajn programa nadzora žive;

laboratorijska analiza.

SGS može da ponudi laboratorijsku analizu različitih tipova uzoraka, uključujući prirodni gas, TNG, TPG, naftu, kondenzovanu i sirovu naftu.

Pregledi u kancelariji i na terenu

Osnovna studija će obezbediti znanje o postojećim nivoima žive na kritičnim tačkama vašeg procesa, identifikujući potencijalne oblasti korozije izazvane živom, profesionalne zdravstvene probleme i moguća ispuštanja žive u životnu sredinu. Zatim vam možemo dati savet o najprikladnijoj interventnoj akciji, zadržavajući uspešnost vašeg procesa i pomažući vam da povećate vrednost vaših proizvoda, ujedno obezbeđujući tehničku podršku rukovaocima.

Zbog čega SGS?

Naši specijalizovani timovi analitičara sa sedištem u Evropi i na Dalekom istoku poseduju preko 20 godina iskustva u merenjima i analizama žive. Koristeći vrhunske instrumente, imamo iskustvo da vam pomognemo bez obzira koju aplikaciju koristite, bilo da je ona na lokaciji ili van nje.

Saznajte kako naši stručnjaci za detekciju žive mogu da vam pomognu.