Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

Nezavistan standard kvaliteta za vaš kapacitet banje je zagarantovan uz pomoć SGS-ve šeme za dobre prakse u banji. Pozovite naš komercijalni tim još danas da saznate kako možete da povećate svoje usluge u banji.

Profesionalni banjski tretmani kao što su masaža, tretmani lica i tela su verovatno bazirani na vodi. Stoga, banjski kapaciteti moraju da budu u saglasnosti sa lokalnim propisima i primenljivim zdravstvenim i bezbednosnim zahtevima, da ograniče rizik od incidenata i pokažu sveobuhvatnu ocenu stanja ukoliko dođe do incidenta.

Uz našu svetsku stručnost kao vodeća firma za kontrolu, verifikaciju, testiranje i sertifikaciju, mi stalno idemo korak ispred očekivanja, kako bismo vam pružili vodeće usluge na tržištu, kad god da su vam potrebne. Možete da profitirate iz naše stručnosti u povećanju bezbednosti i ograničenju rizika od zdravstvenih incidenata i nesreća u okviru vašeg banjskog kapaciteta. Mi procenjujemo vaše trenutne banjske prakse i podnosimo vam konsolidovane izveštaje, koji dokumentuju sveobuhvatnu ocenu stanja i imaju ulogu dragocenih alata upravljanja.

Naša šema dobrih banjskih praksi može da poboljša vaš ugled, nudeći nezavisno odobrenje za kvalitet vašim banjskim kapacitetima putem redovnog i nezavisnog nadgledanja. Mi se usredsređujemo na sledeće ključne oblasti:

reviziju banjskih praksi: Mi nudimo nenajavljenu reviziju, kako bismo utvrdili u kojoj meri vaš kapacitet ide u korak sa dobrim banjskim praksama. Mi ispitujemo stanje vaše infrastrukture, vodenih zaliha i kapaciteta, brigu i bezbednost gostiju, kvalitet usluge, čišćenje i sanitarne mere, upotrebu i rukovanje hemikajlijama i upravljanje kapacitetom.

Pregled postupaka i praksi i zapisi: Mi vam nudmo zapisnik kako bismo se pobrinuli za dnevnu kontrolu operativnih postupaka i verifikacije potrebne za čišćenje, testiranje i održavanje. Mi pregledamo vaše operacije i verifikujemo vaše zapise prilikom svake posete.

Obrada uzoraka i testiranje: analiza vaše bazenske i banjske vode na licu mesta od strane naših akreditovaih laboratorija; Mi vršimo testiranja mikrobioloških parametara, uključujući legionelu.

Sistem bodovanja i izveštavanje: Naša revizorska i laboratorijska analiza ima sistem bodovanja. Naš izveštaj obuhvata detalje oblasti kojima treba poboljšanje za postizanje usaglašenosti.

Sertifikacija i upotreba zaštitnog znaka SGS-ovih Dobrih banjskih praksi™: Sertifikat za prijavu se izdaje kao dokaz privrženosti našoj šemi za kapacitete, sprovođenjem minimum četiri revizije godišnjeg programa i validnih testova vode i čistača.

Mi takođe možemo da pružimo opseg usluga po zahtevu, uključujući nenajavljenu posetu nepostojećeg gosta, unutrašnju referencu, dodatno testiranje, tehničku pomoć u slučaju uzbune u laboratoriji, kao i procenu rizika od legionele.

Pozovite naš komercijalni tim za prijavu za našu šemu Dobrih banjskih praksi i da saznate više o načinu na koji naše usluge za banjske kapacitete mogu da poboljšaju vaše poslovanje.