Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

Obuka vam pruža veštine i znanja potrebne za proveru sistema upravljanja zdravstvenom zaštitom i bezbednošću na radu.

Naučićete da procenjujete plan, primenu i poboljšanje sistema upravljanja zdravstvenom zaštitom i bezbednošću na radu u okviru organizacije prema zahtevima standarda OHSAS 18001:2007.

Nakon završetka obuke ćete moći da:

  • razumete i primenjujete sopstveni sistem upravljanja bezbednošću;
  • pokažete usaglašenost organizacije sa relevantnim zakonskim zahtevima;
  • razumete značaj politike bezbednosti i kako ona treba da bude zasnovana na značajnim rizicima identifikovanim u okviru organizacije;
  • razumete i pokažete stalna poboljšanja u okviru zdravstvene zaštite i bezbednosti na radu;
  • primenjujete temeljno znanje o proveri prema standardu OHSAS 18001:2007 i procesu sertifikacije;
  • planirate i sprovodite provere preko treće strane prema zahtevima standarda OHSAS 18001:2007 koji se odnose na sisteme upravljanja bezbednošću i da izveštavate o rezultatima;
  • razumete značaj dokaza koji se odnose na proveru, korektivne mere i praćenje performansi;
  • ispunite zahteve obuke da se registrujete kao proveravač sistema upravljanja zdravstvenom zaštitom i bezbednošću na radu ili kao glavni proveravač pri Međunarodnom registru sertifikovanih proveravača.

Napomena: Za ovaj kurs postoji opcija od pet dana sa pauzama. To vam daje vremena da proučite nov materijal pre završnog ispita.

Ovaj kurs je sertifikovao Međunarodni registar sertifikovanih proveravača (IRCA) (kurs br. A17048).

Kontaktirajte odmah lokalnog SGS stručnjaka kako biste saznali više o koristima SGS-ove obuke za vodećeg proveravača prema standardu OHSAS 18001.