Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

Ova obuka pruža okvir za pomoć organizaciji u razvoju i uvođenju sistema upravljanja bezbednošću (SMS).

Razvijamo potrebne veštine za pomoć u uvođenju i održavanju delotvorne strategije SMS-a, da biste zadovoljili zahteve OHSAS 18001:2007.

Nakon završetka obuke, moći ćete da:

  • razumete zakonske zahteve sistema upravljanja bezbednošću (SMS), 
  • osmislite i planirate uvođenje SMS-a, 
  • uvedete politiku bezbednosti sa delotvornim programom obuke, 
  • osmislite i uvedete dopunske sisteme dokumentacije,  
  • planirate i izvestite o proverama bezbednosti i o praćenju performansi.

Obuka se zasniva na materijalima u vezi sa studijama slučajeva i na praktičnim vežbama.

Kontaktirajte SGS još danas da biste saznali više o SGS-ovoj obuci za uvođenje OHSAS 18001.