Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

Obuka pruža pregled svrhe i zahteva standarda OHSAS 18001 za zaštitu zdravlja i bezbednost na radu.

Pružamo vam pregled svrhe i zahteva standarda OHSAS 18001 i kako njegova primena može da poboljša vaše poslovne metode. Nakon završetka obuke ćete moći da opišete svrhu sistema upravljanja zdravstvenom zaštitom i bezbednošću na radu. Takođe ćete moći da objasnite svrhu, zahteve i koncepciju standarda OHSAS 18001:2007, zakonodavni okvir koji se odnosi na njega i način na koji standard doprinosi stalnom poboljšanju sistema upravljanja zdravstvenom zaštitom i bezbednošću na radu.

Obuka je uvod za one koji se bave razvojem, primenom i upravljanjem sistemom upravljanja bezbednošću prema standardu OHSAS 18001. Ako planirate da završite druge obuke o standardu OHSAS, kao što su obuka za internu proveru ili obuka za vodećeg proveravača, na ovom kursu ćete steći znanja o standardu OHSAS 18001 na koja ćete nadograđivati veštine provere.

Kurs se sastoji od prezentacija i vežbi u okviru radionica.

Kontaktirajte odmah SGS da biste saznali više o SGS-ovoj obuci o standardu OHSAS 18001.