Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

SGS mikrobiološka, bakteriološka i eko-toksikološka ispitivanja mogu otkriti izvor toksina i zagađivača na vašem zemljištu i pomoći vam da izaberete rešenje za čišćenje. Pozovite naše akreditovane laboratorije još danas.

Ispitivanjem efekta zagađivača na mikroorganizme u vašem zemljištu, mi možemo da odredimo izvor kao i obim zagađenja na vašoj lokaciji. Naše mikrobiološke, bakteriološke i eko-toksikološke usluge obezbeđuju presudne podatke za obradu kontaminiranog zemljišta na licu mesta i za zdravlje lokalnih ekosistema. Mi takođe ispitujemo posebne materije koje mogu biti klasifikovane kao toksini i dodate na odgovarajuću listu normativa. Pozovite naš stručni tim još danas za ispitivanje vaše lokacije.