Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

ISO 14064 nudi industriji i vladi set alata za razvoj programa namenjenih smanjenju emisije gasova staklene bašte (GHG).

ISO 14064 obuhvata sledeća tri dela: GHG inventari (deo 1), GHG projekti (deo 2) i Uputstvo za validaciju i verifikaciju GHG informacija (deo 3).

Obuka vam omogućava da ovladate nezavisnim delovima standarda ISO 14064, da kvantitativno određujete GHG inventare i izveštavate o njima i da planirate, primenjujete i izveštavate o verifikaciji prema standardu. To vam takođe omogućava da pratite dalje poboljšanje ili kontrolne radnje.

Obuka čine sledeće teme:

  • GHG koncept i pozadina,
  • GHG inventar (ISO 14064-1): Proces kvantitativnog određivanja i izveštavanja,
  • Verifikacija: Metodologija, razvoj procesa, primena i izveštavanje,
  • Uvod u GHG projekte (ISO 14064-2) i relevantne metodologije,
  • Validacija i verifikacija (ISO 14064-3).

Dvodnevna obuka za internog proveravača za ISO 14064 obuhvata GHG koncepte i kvantitativno određivanje i verifikaciju u vezi sa ISO 14064-1.

Obe obuke sadrže teorijska predavanja, radionice i diskusije.

Odmah se javite SGS-u da biste saznali više o SGS-ovoj obuci za proveravače za ISO 14064.