Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

Vibracije na vašoj lokaciji mogu da budu opasne po vaše radnike i mogu stvoriti potencijalne probleme poslovanjima u okolini.

Pozovite još danas SGS-ov stručni tim za životnu sredinu za praćenje vibracija i usluge analiziranja u cilju poboljšanja vaših operacija na lokaciji.

Vibracije od postrojenja i opreme mogu biti opasne za zaposlene i štetne po vaša postrojenja i sveukupno poslovanje. Ako radite na gradilištu. vibracije mogu biti veoma opasne po vas kao i po poslovanje i lokacije u okolini. Uz pomoć našeg servisa za praćenje vibracija, možemo otkriti izvor svih briga i pomoći vam pružanjem inovativnih predloga u cilju poboljšanja situacije.

Mi sprovodimo stalno praćenje emisije vibracija na građevinskim lokacijama, industrijske, transportne i aktivnosti na prugama. Koristeći naše merenje vibracija možemo obezbediti da ispunite sve industrijske bezbednosne smernice i normative. Možemo vam ponuditi stručni savet o koracima koje treba da preduzmete u cilju poboljšanja vašeg poslovanja.

Merenja vibracija se prikazuju kao obojeni, trodimenzionalni modeli koji vam daju mogućnost da sagledate izvor problema. Naša detaljna dokumentacija vam pruža inovativne predloge o načinima za smanjenje vibracije prema planu napravljenom u skladu sa vašim potrebama. Pozovite još danas naše eksperte za usluge praćenja vibracija za više detalja.