Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

Usluge osiguranja kvaliteta i kontrole kvaliteta koje obavlja kompanija SGS – omogućavaju osiguranje kvaliteta svih materijala, struktura, komponenata i sistema koji se koriste u izgradnji, proizvodnji i radu vaših industrijskih postrojenja.

Kada se radi o industrijskim postrojenjima, kvalitet svih delova opreme, materijala, struktura i komponenata podleže strogim propisima i standardima. Naše usluge osiguranja kvaliteta i kontrole kvaliteta pomažu vam da osigurate usaglašenost sa svim ugovornim specifikacijama, obaveznim propisima i standardima kvaliteta.

Zašto bi trebalo da koristite usluge osiguranja kvaliteta i kontrole kvaliteta koje obavlja kompanija SGS?

Možemo vam pomoći da:

 • osigurate kvalitet svih delova opreme, materijala, struktura, komponenata i sistema koji se koriste u izgradnji, proizvodnji i radu svih tipova industrijskih postrojenja;
 • ostvarite usaglašenost sa svim odgovarajućim standardima kvaliteta i propisima;  
 • potvrdite kvalitet materijala, delova i finalnih proizvoda putem nezavisnih provera, revizija, kontrola i ličnog prisustva kontrolora;
 • iskoristite prednost obavljanja usluga osiguranja kvaliteta i kontrole kvaliteta (QA/QC) kako van lokacije na postojenjima proizvođača, tako i na samoj lokaciji za vreme procesa izgradnje,

Vodeće svetske usluge osiguranja kvaliteta i kontrole kvaliteta

Kao vodeći svetski pružalac usluga osiguranja kvaliteta i kontrole kvaliteta, nudimo vam usluge bez premca u okviru svake industrije. Zahvaljujući najsavremenijim resursima i stručnosti i jedinstvenoj globalnoj mreži, možemo da vam pružimo usluge QA/QC u svakom delu sveta. Kao rezultat toga, možemo da vam pomognemo da ostvarite osiguranje kvaliteta tokom čitavog vašeg lanca snabdevanja.

Naše usluge osiguranja kvaliteta i kontrole kvaliteta van lokacije projekta obuhvataju:

 • pomoć u definisanju programa QA/QC koji zadovoljava kompletan dijapazon regulatornih zahteva;
 • obavljanje istraživanja pre dodele ili pre kvalifikacije za dodelu certifikata, što obuhvata kompletnu proveru QA programa vaših dobavljača kako bi se zadovoljili zahtevi regulative ili kupca;
 • kontrola projekta, specifikacija, nacrta i specifikovanih standarda kako bi se osigurala usaglašenost sa primenljivim regulatornim zahtevima;
 • formalne revizije opreme u prostorijama vašeg arhitekte, građevinskog inženjera, proizvođača ili poddobavljača – pre i za vreme proizvodnje;  
 • organizacija kurseva za QA obuku.

Naše usluge osiguranja kvaliteta i kontrole kvaliteta na lokaciji projekta obuhvataju:

 • osiguranje kvaliteta organizacija uključenih u izgradnju, proizvodnju i rad vašeg postrojenja;
 • pregled specifikacija, procedura i specificiranih standarda koji se koriste na mestu izgradnje;
 • nadzor ispitivanja materijala;
 • kontrola, lično prisustvo ili provera u cilju utvrđivanja kvaliteta materijala, strukture ili sistema za vreme proizvodnje;
 • ispitivanja fabričkog prijema koja se obavljaju na instalacijama i opremi;
 • kontrole pre isporuke i provera utovara za vreme faze transporta;
 • nadzor metoda skladištenja i preventivnih sistema za održavanje opreme pogona pre i za vreme ugradnje;
 • organizacija i primena sistema za čuvanje zapisa.  

Obratite nam se već danas kako biste saznali na koji način naše usluge osiguranja kvaliteta i kontrole kvaliteta mogu da vam pomognu da osigurate kvalitet vaših industrijskih postrojenja.