Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

Nacionalni biro za standarde Ugande (UNBS) upravlja verifikacijom usaglašenosti pre izvoza u Ugandu prema programu standarda (PVoC).

SGS nudi širok spektar usluga koje omogućavaju da izvoznici ispune zahteve o usaglašenosti.

Prema PVoC programu, UNBS zahteva da uvezeni proizvodi čije su specifikacije standarda označene kao obavezne prema UNBS Aktu iz 1983, moraju biti ispitane radi usaglašavanja sa tehničkim zahtevima i standardima zemlje ili njihovim odobrenim ekvivalentima. Cilj je da se uspostavi režim kontrole kvaliteta uvoza, koji je usaglašen sa državama članicama Istočnoafričke zajednice.

Mi radimo sa izvoznicima kako bi im pomogli u demonstriranju usaglašenosti i izdajemo sertifikat o usaglašenosti koji pruža pristup tržištu Ugande, sprečava zastoje na carini i smanjuje potencijalne gubitke od uvoza proizvoda koji nisu usaglašeni. U zavisnosti od načina sertifikacije, pružamo jednu ili kombinaciju sledećih intervencija:

  • fizičku kontrolu pre slanja;
  • uzimanje uzoraka, ispitivanje i analizu u akreditovanim laboratorijama;
  • proveru proizvodnih procesa proizvoda;
  • proveru dokumentacije i procenu usaglašenosti sa zahtevima primenljivih tehničkih propisa i standarda, na primer KSS, GSO, IEC.

Sa decenijama iskustva u upravljanju programima za procenu usaglašenosti širom sveta, nudimo izvoznicima efikasna i sveobuhvatna rešenja koja će osigurati da pošiljke budu u saglasnosti sa zahtevima Ugande.