Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

Tanzanijski biro za standarde (TBS) je imenovao SGS za implementaciju programa verifikacije usaglašenosti pre slanja (PVoC), što je stupilo na snagu 1. januara 2012.

U skladu sa PVoC programom, svi zaštićeni proizvodi koji se uvoze u Tanzaniju moraju da prođu verifikaciju i ispitivanje u zemlji isporuke i sertifikat o usaglašenosti (CoC) će biti izdat da prikaže da su zahtevi važećih nacionalnih standarda ili odobrenih ekvivalenata zadovoljeni, kao i tehnički propisi. CoC će biti obavezan za prolazak kroz carinu.

TBS je uveo PCA program da bi zaštitio zemlju, potrošače i lokalne proizvođače od:

 • proizvoda koji su ispod standarda i mogu da ugroze javno zdravlje, bezbednost ili životnu sredinu;
 • falsifikovanih proizvoda ili proizvoda koji nisu bezbedni;
 • nepravedne konkurencije od uvezene robe koja ne zadovoljava odobrene standarde.

Proizvodi zaštićeni ovim programom su:

 • igračke i proizvodi za negu dece;
 • električni i elektronski proizvodi;
 • automobilski proizvodi;
 • hemijski i kućni proizvodi (nameštaj, papirni proizvodi);
 • mehanički materijali i aparati na gas;
 • hrana i poljoprivredni proizvodi;
 • određena bezbednosna oprema;
 • polovni proizvodi.

Postoje tri potencijalna načina za dobijanje PVoC sertifikacije, u zavisnosti od uslova koji uključuju, ali ne i samo: vrstu proizvoda; njihovu istorodnost; učestalost isporuka; i sistem menadžmenta kvalitetom proizvođača.

 • Način A - za neregistrovane proizvode (neregistrovani isporučioci ili proizvođači osetljive robe). Proizvodi moraju da se ispitaju i prođu fizičku inspekciju da bi se dokazala usaglašenost sa važećim standardima, osnovnim zahtevima ili specifikacijama proizvođača.
 • Način B - za registrovane isporučioce ili proizvođače robe. Ovo nudi brz proces sertifikacije za robu sa umerenim i doslednim nivoima kvaliteta, pomoću registracije proizvoda sa PVoC ugovaračem. Registracija proizvoda se preporučuje izvoznicima sa čestim isporukama istorodnih proizvoda
 •  Način C - licencirani proizvodi. Ovaj način je dostupan samo proizvođačima koji mogu da dokažu postojanje sistema za upravljanje kvalitetom u svom procesu izrade/proizvodnje. Ovaj način uključuje proveru svih QMS i licenciranje proizvoda od strane ovlašćenog PVoC ugovarača. Ovaj način se preporučuje proizvođačima sa čestim/obimnim pošiljkama

Sa decenijama iskustva u upravljanju programima za procenu usaglašenosti širom sveta, SGS nudi izvoznicima efikasna i sveobuhvatna rešenja koja će osigurati da pošiljke budu u saglasnosti sa zahtevima kurdistanskog regiona.