Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

Ispunite tehničke propise i primenjive standarde za isporuku robe u Južni Sudan.

Stupajući na snagu 1. maja 2021, SGS pruža usluge verifikacije usaglašenosti pre isporuke (PVOC) za pošiljke koje se isporučuju u Južni Sudan, u skladu sa ugovorom između SGS-a i Ministarstva trgovine i industrije Južnog Sudana, preko Nacionalnog biroa za standarde Južnog Sudana (SSNBS).

Cilj programa je da osigura da uvoz u Južni Sudan ispunjava zahteve tehničkih propisa i primenjivih standarda koje navodi SSNBS, a radi sprečavanja uvoza neusaglašene robe u Južni Sudan.

Osnovne osobine programa

 • Roba uvezena u Južni Sudan zahteva sertifikat o usaglašenosti (CoC)
 • CoC je obavezan dokument odobrenja za svaku pošiljku
 • Izvoznik je odgovoran za sve pravne ili ekonomske posledice koje nastaju zbog isporuke robe bez odgovarajućeg CoC-a

U zavisnosti od načina sertifikacije, SGS pruža jednu ili kombinaciju sledećih intervencija

 • fizička kontrola pre otpreme;
 • uzorkovanje, ispitivanje i analiza u akreditovanim laboratorijama;
 • provera proizvodnih procesa proizvoda;
 • provera dokumentacije i provena usaglašenosti za zahtevima primenjivih tehničkih propisa i standarda.

Roba koja je predmet PVoC programa:

 • igračke i sportska oprema;
 • električni i elektronski uređaji;
 • automobili (uključujući nova i korišćena vozila);
 • hemijski proizvodi;
 • mehanički materijali i aparati na gas;
 • papir i kancelarijski materijal;
 • nameštaj (drveni i metalni predmeti);
 • sigurnosna (lična zaštitna) oprema;
 • hrana i prehrambeni proizvodi;
 • građevinski materijali;
 • medicinska sredstva i farmaceutski proizvodi;
 • polovni proizvodi;
 • gorivo/naftni derivati.

SGS je globalni lider u uslugama kontrolisanja, verifikacije, ispitivanja i sertifikacije, sa decenijama iskustva u upravljanju programima procene usaglašenosti širom sveta. Nudimo efikasna i sveobuhvatna rešenja koja pruža tim posvećenih profesionalaca kako bismo osigurali da vaše isporuke ispunjavaju zahteve Južnog Sudana.