Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

SGS-ova potvrda o usaglašenosti pre slanja za Katar – omogućava organizacijama da izvoze i prodaju robu na katarskom tržištu.

Ministarstvo Katra za sredinu (MOE) Katarske opšte organizacije za standarde i metrologiju (QGOSM) je implementiralo program potvrde o usaglašenosti pre slanja da bi zaštitilo javnost od loših proizvoda i zabranilo ulazak nekvalitetnih i lažnih proizvoda. Ovaj program zahteva da svi regulisani uvezeni proizvodi, kao što je definisano od strane QGOSM-a, sadrže sertifikat o usaglašenosti koji je izdala odobrena treća strana.

Mi smo odobreni kao kompanija koja je treća strana da sprovodimo ocenjivanje standarda i da po uspešnom završetku izdamo sertifikat o usaglašenosti (CoC) za izvoz regulisanih proizvoda u Katar. Aplikaciju za procenu i CoC treba da izvrši izvoznik u zemlji izvoza. Mi ćemo verifikovati:

  • Opis i specifikaciju robe;
  • Usaglašenost sa relevantnim katarskim standardima i katarskim tehničkim propisima ili njihovim odobrenim Zalivskim ili međunarodnim standardima;

Sertifikat o usaglašenosti će biti izdat kada rezultati procene budu ‘ZADOVOLJAVAJUĆI’ za zahteve Katara.

Sledeći proizvodi su regulisani u katarskom programu o usaglašenosti:

  1. pedale za kočenje;
  2. sigurnosni pojasevi;
  3. felne;
  4. pegle;
  5. izduvni ventilatori;
  6. fenovi za kosu.

Sa decenijama iskustva u upravljanju programima za procenu usaglašenosti širom sveta, SGS nudi izvoznicima efikasna i sveobuhvatna rešenja koja će osigurati da pošiljke budu u saglasnosti sa katarskim zahtevima.

Za više informacija, kontaktirajte svoju lokalnu kancelariju SGS-a.