Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

Izvoznici i proizvođači zaštićenih proizvoda koji treba da se šalju u Kuvajt, moraju da zadovolje zahteve Kuvajtskog programa obezbeđivanja usaglašenosti (KUCAS), koji je implementirala Javna uprava industrije (PAI).

SGS zadovoljava kriterijume za sertifikaciono i kontrolno telo i blisko posluje sa PAI. Mi imamo dozvolu da izdajemo izveštaje o tehničkoj kontroli (TIR) i izveštaje o tehničkoj proceni (TER) i možemo da sprovodimo procenu usaglašenosti proizvoda vaše robe.

Naše široko iskustvo u upravljanju programima procene usaglašenosti širom sveta omogućuje nam da nudimo efikasna, sveobuhvatna i prilagođena rešenja za pomoć izvoznicima i da osiguramo da pošiljke budu usaglašene sa zahtevima KUCAS-a. Jedna ili više narednih usluga pomoći će izvoznicima da ispune zahteve i dobiju TIR-ove i TER-ove:

  • fizička kontrola pre slanja;
  • uzimanje uzoraka, ispitivanje i analiza u akreditovanim laboratorijama;
  • provera proizvodnih procesa proizvoda;
  • provera dokumentacije i procena usaglašenosti sa zahtevima primenljivih tehničkih propisa i standarda, na primer KSS, GSO, IEC.

SGS nudi izvoznicima uslugu u jednom dolasku i obezbeđuje rešenja usredsređena na korisnike za kontrolu, ispitivanje i sertifikaciju. Saznajte više o tome kako procena usaglašenosti proizvoda može da pomogne vašem poslovanju.