Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

Uvezite industrijske proizvode u Kraljevstvo Maroko sa sertifikatom o usaglašenosti za procenu usaglašenosti proizvoda.

Ministarstvo za industriju, trgovinu, zelenu i digitalnu ekonomiju (MICEVN) je odobrio SGS da primeni program procene usaglašenosti za industrijske proizvode u skladu sa zakonom 24-09 upotpunjenim dekretom br. 2-212-502 i uredbom br. 3873-12.

Industrijski proizvodi koji se uvoze u Kraljevstvo Maroko moraju biti usaglašeni sa primenjivim lokalnim standardima i/ili tehničkim propisima koji su na snazi. U zavisnosti od proizvoda, verifikacija treba da se izvrši ili u zemlji izvoza, pre isporuke robe, ili na odredištu, po dolasku tovara.

Provera u zemlji porekla

U zavisnosti od načina sertifikacije, pružamo jednu ili kombinaciju sledećih intervencija:

  • fizička kontrola pre otpreme;
  • ispitivanje u akreditovanim laboratorijama;
  • provera proizvodnih procesa proizvoda;
  • verifikacija dokumenata i procena usaglašenosti sa marokanskim standardima i/ili tehničkih propisima.

SGS obezbeđuje sertifikat o usaglašenosti (CoC) kao dokaz zadovoljavajućih rezultata svih intervencija ili izveštaj o neusaglašenosti ako rezultati intervencija nisu zadovoljavajući. Uvoznik, ili njegov agent, će zatim učitati CoC na sajtu Ministarstva, a SGS u Maroku, po pregledu dokumentacije, će ga prihvatiti ili odbaciti.

Provera na odredištu

  • Intervencija na odredištu za robu koja će biti pregledana po dolasku na odredište (nema kontrolisanja na mestu porekla )

Uvoznik, ili njegovi agenti, šalju sva dokumenta i informacije u vezi sa tovarom putem sajta ministarstva. U zavisnosti od intervencije na odredištu koju dodeljuje MICEVN, mi nudimo jednu ili kombinaciju sledećih intervencija:

  • verifikacija dokumentacije.
  • fizička kontrola;
  • uzorkovanje za ispitivanje i analizu u akreditovanim laboratorijama.

Izveštaji na osnovu aktivnosti verifikacije se procenjuju i rezultati (prihvaćeno/odbijeno) se zavode u sistem ministarstva.

Zašto da odaberete SGS?

Kao vodeća svetska kompanija za kontrolu, verifikaciju, ispitivanje i sertifikaciju sa neprevaziđenom globalnom mrežom, mi smo posvećeni pružanju efikasne usluge prema izvoznicima u Maroko i uvoznicima u Kraljevstvu Maroko.