Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

Uvezite proizvode u Obalu Slonovače uz usluge procene usaglašenosti proizvoda koje pruža kompanija SGS.

Počev od 1. jula 2019. godine, sve regulisane sirovine i proizvodi koji se uvoze u Obalu Slonovače moraju biti procenjeni i usaglašeni sa zahtevima Programa procene usaglašenosti MCAPPME. To znači da se svi proizvodi koji su namenjeni za uvoz u Obalu Slonovače moraju proceniti i za njih izdati sertifikat o usaglašenosti.

U zavisnosti od načina sertifikacije, pružamo jednu ili kombinaciju sledećih intervencija:

  • fizička kontrola pre otpreme;
  • uzorkovanje, ispitivanje i analiza u akreditovanim laboratorijama;
  • provera proizvodnih procesa proizvoda;
  • provera dokumentacije i procena usaglašenosti sa zahtevima primenljivih standarda.

Program procene usaglašenosti Obale Slonovače štiti lokalne potrošače osiguravajući da svi zakonom regulisani proizvodi i sirovine koji se uvezu u zemlju zadovoljavaju relevantne odobrene standarde i tehničke propise.

Kompanija SGS je globalni lider u pružanju usluga kontrolisanja, ispitivanja i verifikacije, sa opsežnim iskustvom u upravljanju programima procene usaglašenosti širom sveta, svetskom mrežom i namenskom softverskom platformom. Izvoznicima nudimo efikasna i sveobuhvatna rešenja kako bi otpremljena roba bila usaglašena sa zahtevima Obale Slonovače.