Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

Uvezite proizvode u Gabon uz usluge procene usaglašenosti proizvoda koje pruža kompanija SGS.

Od 01. januar 2016. (datum prispeća robe) sve regulisane sirovine i proizvodi koji se uvoze u Gabon moraju biti pregledani/ocenjeni i ispunjavati zahteve Programa ocenjivanja usaglašenosti (Programme Gabonais d’Evaluation de la Conformité (PROGEC)) Agencije za standardizaciju Gabona (AGANOR). To znači da se svi proizvodi koji su namenjeni za uvoz u Gabon moraju proceniti i za njih izdati sertifikat o usaglašenosti.

U zavisnosti od načina sertifikacije, pružamo jednu ili kombinaciju sledećih intervencija:

  • fizička kontrola pre otpreme;
  • uzorkovanje, ispitivanje i analiza u akreditovanim laboratorijama;
  • provera proizvodnih procesa proizvoda;
  • Provera dokumentacije i procena usaglašenosti sa zahtevima primenljivih standarda

Gabonski Program procene usaglašenosti štiti lokalne potrošače osiguravajući da svi zakonom regulisani proizvodi i sirovi materijali koji se uvezu u zemlju zadovoljavaju relevantne odobrene standarde i tehničke propise.

Kompanija SGS je globalni lider u pružanju usluga kontrolisanja, ispitivanja i verifikacije, sa opsežnim iskustvom u upravljanju programima procene usaglašenosti širom sveta, svetskom mrežom i namenskom softverskom platformom. Izvoznicima nudimo efikasna i sveobuhvatna rešenja kako bi otpremljena roba bila usaglašena sa zahtevima Gabona.