Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

Izvozite robu u Etiopiju i pokažite usaglašenost sa međunarodnim standardima uz pomoć procena usaglašenosti proizvoda koje pruža kompanija SGS.

SGS ispunjava zahteve Ministarstva Trgovine Etiopije  kao kontrolona kuća  treće strane za sve proizvode iz spiska obaveznih etiopskih standarda. Obezbeđujemo procene usaglašenosti proizvoda (PCA) za svu regulisanu robu koja se izvozi u zemlju, kako bi obezbedili da ispunjava relevantne epiopske standarde.

Proizvodi regulisani ovim programom su:

  • hrana i prehrambeni proizvodi;
  • hemijski proizvodi;
  • tekstil, koža, plastika i guma;
  • mašinski materijali;
  • električni i elektronski uređaji.

Izvoznici moraju da podnesu sledeću dokumentaciju da bi potvrdili usaglašenost sa relevantni etiopski standardi:

  • zahtev za sertifikaciju;
  • profakturu, konačnu fakturu;
  • ateste iz akreditovane ISO 17025 laboratorije;
  • oznake za proizvode/šablone etiketa.

Svaka pošiljka robe koja se kvalifikuje se pre otpremanja fizički kontroliše u zemlji porekla od strane odobrene kontrolne kuće koja predstavlja treću stranu. U zavisnosti od prirode proizvoda, potrebno je izvršiti laboratorijsko ispitivanje ili podneti dokumentovanu verifikaciju da bi se pokazala usaglašenost proizvoda sa relevantni etiopski standardi.

Sertifikat o kontroli (CoI) se izdaje kao dokaz o usaglašenosti pošiljke. Izveštaj o neusaglašenosti (NCR) se izdaje ako aktivnosti verifikacije, kao što su ispitivanje ili kontrola, pokažu odstupanje od kriterijuma za verifikaciju. Izvoznici će biti obavešteni i dobiće dovoljno vremena da izvrše potrebne ispravke.

Regulisana roba, uvezena bez sertifikata o kontroli ovlašćene kontrolne kuće treće strane, će po prijemu biti podvrgnuta sistematskoj lokalnoj kontroli, uzorkovanju i ispitivanju od strane Ministarstva trgovine. Odobrenje se neće izdati dok zadovoljavajući rezultati ispitivanja ne budu dostupni.

Sa decenijama iskustva u upravljanju programima za procenu usaglašenosti širom sveta, SGS nudi izvoznicima efikasna i sveobuhvatna rešenja koja će obezbediti da pošiljke budu u saglasnosti sa zahtevima Etiopije. Za više informacija kontaktirajte lokalno predstavništvo kompanije SGS.